NLD op school / NVLD at school

Gepubliceerd op 8 juli 2022 om 15:14

Hoi,

Als je NLD hebt, kan je naar school gaan erg leuk vinden maar het kan ook zijn dat je sommige dingen en situaties best lastig vind, en niet altijd weet hoe je er mee om moet gaan. Daarom ga ik jullie wat tips geven waar je hopelijk want aan kunt hebben!

 

1. Nieuwe situaties 

Nieuwe situaties kunnen soms best spannend zijn als je NLD hebt, dat betekent niet dat het niet leuk kan zijn alleen is het fijn om goed voorbereid te zijn. Deze situaties kunnen groot of klein zijn, het kan zijn dat je van school moet veranderen, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen of om welke reden dan ook. Dat is iets groots, op een nieuwe school is alles nieuw, de meesters en juffen, de kinderen, de gymzaal en je eigen klas… Soms is een wat kleinere nieuwe situatie ookal een beetje spannend bijvoorbeeld wanneer je ineens op een andere plek moet zitten in de klas, of wanneer je een nieuw huisdier krijgt.

Bedenkt dat dit oké is en dat het niet uitmaakt hoe groot of klein iets is, het is nieuw en helemaal niet erg als je daar even aan moet wennen. Het belangrijkste is dus om je goed voor te bereiden, ga alvast een paar keer wennen op je nieuwe school als dat kan of vraag je juf of meester of ze willen zeggen wanneer de zitplekken worden veranderd. Misschien dat je niet precies al kunt weten waar je gaat zitten maar dan weet je wel, welke dag het gaat gebeuren en dat kan ook al voor meer rust in je hoofd zorgen.

 

2.  Met andere kinderen spelen

Als je NLD hebt, kan het ook zijn dat je het lastig vind om naar andere kinderen toe te komen en te vragen of je mee mag spelen of om gezellig met ze te kletsen. Misschien ben je bang dat ze je niet aardig gaan vinden of vind is het spannend omdat je ze nog niet zo goed kent. Een tip is om te kijken of er ook andere kinderen alleen aan het spelen zijn, je bent vast niet de enigste die een maatje zoekt en naar één kind toe gaan, kan makkelijk zijn dan naar een hele groep. Natuurlijk kun je ook altijd

je juf of meester vragen om met je mee te gaan, dat is helemaal oké en ze willen je vast helpen.

 

3. Op tijd  je schoolspullen kopen

Als je zo goed voorbereid mogelijk het schooljaar in wilt gaan, is het ook handig om op tijd aan te schaffen wat je nodig hebt voor school. Als je op tijd gaat is de kans dat spullen zijn uitverkocht ook minder groot en zorgt het weer voor een stukje minder stress in je hoofd.

 

4. Vragen stellen

Dit is ook wel een hele belangrijke tip, begrijp je iets niet, wees niet bang om te vragen, beter te vaak gevraagd dan er niet uitkomen!

Hi,

If you have NVLD, you can really enjoy going to school, but it can also be that you find some things and situations quite difficult, and you don't always know how to deal with them. That's why I'm going to give you some tips that I hope you can use!

 

1. New situations

New situations can sometimes be quite exciting when you have NVLD, that doesn't mean it can't be fun, it's just nice to be well prepared. These situations can be big or small, you may have to change schools, for example because you are moving or for whatever reason. That is something big, everything is new at a new school, the teachers, the children, the gym and your own class… Sometimes a slightly smaller new situation is also a bit exciting, for example when you suddenly have to sit in a different place in class, or when you get a new pet.

Keep in mind that this is okay and no matter how big or small something is, it's new and not a big deal if it takes some getting used to. The most important thing is to prepare well, get used to your new school a few times if you can or ask your teacher if they want to tell you when the seats will be changed. Maybe you can't know exactly where you're going to sit, but then you know what day it will happen and that can also provide more peace of mind.

 

2. Playing with other children

If you have NVLD, you may also find it difficult to approach other children and ask if you can play or chat with them. Maybe you're afraid they won't like you or you think it's exciting because you don't know them that well yet. A tip is to see if there are other children playing alone, you are probably not the only one looking for a buddy and going to one child can be easier than to a whole group. Of course you can always

asking your teacher to come with you, that's totally okay and they'll probably want to help you.

 

3. Buy your school supplies on time

If you want to start the school year as well prepared as possible, it is also useful to purchase what you need for school on time. If you go on time, the chance that things will be sold out is also less and it causes a bit less stress in your head.

 

4. Asking questions

This is also a very important tip, if you don't understand something, don't be afraid to ask, better to ask too often than not get it right!Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.