Sterke kanten van NLD / Strong sides of NVLD

Gepubliceerd op 8 juli 2022 om 15:12

Als je NLD hebt, kan dat heel vervelend zijn. Op school vind je rekenen misschien wel lastig en begrijpend lezen is ook niet echt je ding. 

 

Misschien voel je je wel heel anders dan andere kinderen. Omdat sommige dingen bij jou anders gaan. De gymlessen kun je heel vervelend vinden of het lukt maar niet om je veters te strikken. Misschien heb je ooit wel gewenst dat je geen NLD had. Dat is helemaal niet zo gek. 

 

Hoe stom NLD ook is, er zijn ook dingen die jij juist heel goed kan omdat je NLD hebt! Denk bijvoorbeeld maar aan dat jij waarschijnlijk heel goed bent in taal en ook heel veel woorden kent. Soms ken je misschien wel meer woorden dan de grote mensen! Ook kun jij heel goed luisteren naar wat andere mensen vertellen. Daardoor vinden mensen het leuk om met jou te praten. Je bent zorgzaam en biedt graag een luisterend oor.

Daarnaast heb je een heel goed oog voor detail. Detail is een moeilijk woord voor kleine dingen. Wanneer je opa of oma bijvoorbeeld nieuwe gordijnen hebben gekocht, dan zie jij dat meteen!

Verder weet jij heel veel. Dat noemen we algemene kennis. Over heel veel dingen weet jij wel iets. Bijvoorbeeld over bloemen of schoolvakken.

 

Kortom, er zijn ook fijne dingen aan NLD hebben. Je bent nog steeds evenveel waard en net zo belangrijk als alle andere kinderen. NLD maakt dus eigenlijk helemaal niks uit. Iedereen heeft dingen die ‘ie moeilijk vindt en dingen die ‘ie makkelijk vindt.

 

Jij bent goed zoals je bent!

Having NVLD can be very annoying. At school you may find math difficult and reading comprehension is not really your thing.

 

You may feel very different from other children. Because some things are different with you. You can find the gym lessons very annoying or you just can't tie your shoelaces. You may have wished you didn't have NVLD. That's not so crazy at all.

 

As stupid as NVLD is, there are also things that you can do very well because you have NVLD! Just think, for example, that you are probably very good at language and also know a lot of words. Sometimes you may know more words than the grown-ups! You are also very good at listening to what other people are saying. That's why people like to talk to you. You are caring and like to offer a listening ear.

You also have a very good eye for detail. Detail is a difficult word for small things. When your grandfather or grandmother has bought new curtains, for example, you will see it immediately!

You also know a lot. We call this general knowledge. You know something about many things. For example, about flowers or school subjects.

 

In short, there are also nice things about having NVLD. You are still worth as much and just as important as all the other children. NVLD doesn't really matter at all. Everyone has things they find difficult and things they find easy.

 

You are perfect the way you are!Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.