Introducing the crew

Isabelle Donkers

Oprichter & eigenaar - Founder & owner

Ik ben Isabelle Donkers. Ik ben 19 jaar oud en werd op mijn 8e gediagnosticeerd met de niet-verbale leerstoornis NLD. Ook wel non-verbal learning disorder genoemd. Toen ik de diagnose kreeg, was ik daarmee de eerste op mijn school. NLD was nog onbekend. 

Nu, in 2020, is NLD nog steeds vrij onbekend. We weten er wel steeds meer vanaf maar toch weten de meeste ouders en leerkrachten niet wat ze moeten doen als ze horen dat hun kind of leerling NLD heeft. Gelukkig is er voor deze mensen steeds meer informatie te vinden.

 

Dit geldt alleen niet voor de kinderen zelf. En dan bedoel ik vooral de jongeren. De jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Zij zitten in de pubertijd, gaan naar de middelbare school en daarna naar een vervolgopleiding om vervolgens te gaan werken. Tijdens dit traject kom je als jongere heel veel dingen tegen. Als je NLD hebt, is het soms moeilijker om die dingen te plaatsen of te verwerken.

 

Dit merkte ik zelf ook. Ik liep tegen dingen aan en besloot op Google te zoeken naar een blog of forum voor jongeren met NLD in de hoop herkenning te vinden. Maar er was geen blog of forum. Er was niets. Alleen sites met daarop de plus en minpunten van de diagnose.

Ik besloot dat dit anders moest kunnen. Er moest een fijne, veilige plek zijn waar jongeren hun verhaal kwijt konden. 

Bij deze is die plek er.

Ik hoop dat je hier jezelf kunt zijn en medeleven vindt. 

Als er vragen zijn, kun je die altijd stellen!

Isabelle Donkers

My name is Isabelle Donkers. I am 19 years old and was diagnosed with the non-verbal learning disability NLD when I was 8. Also called non-verbal learning disorder. When I was diagnosed, I was the first in my school. NLD was still unknown.

 

Now, in 2020, NLD is still fairly unknown. We know more and more about it, but most parents and teachers do not know what to do when they hear that their child or student has NLD. Fortunately, more and more information is available for these people.

 

However, this does not apply to the children themselves. And I mean especially the young people. The young people from 12 to 23 years old. They are in puberty, go to high school and then to further education and then go to work. During this process you will encounter many things as a young person. If you have NLD, it is sometimes more difficult to post or process those things.

 

I noticed this myself. I ran into things and decided to search Google for a blog or forum for young people with NLD hoping to find recognition. But there was no blog or forum. There was nothing. Only sites showing the plus and minus points of the diagnosis.

 

I decided that this had to be done differently. There had to be a nice, safe place where young people could tell their story.

With this place is there.

 

I hope you can be yourself here and find compassion.

If you have any questions, you can always ask them!

Stock Photo - Stock Photo - Stock Photos

Isabelle Donkers

Kelly

Lieve allemaal,

Mijn naam is Kelly van Houtum en ik ben 20 jaar. Ik volg de opleiding onderwijsassistent (niveau 4) in Eindhoven. Daarnaast volg ik ook de basistraining VVE. Dat staat voor voor- en vroegschoolse educatie en is gericht op het aanpakken en voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij peuters en kleuters. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen en om creatief bezig te zijn.
In tegenstelling tot Isabelle en Marit heb ik geen NLD. Ik heb op school les gehad over NLD en daarom weet ik wat het theoretisch inhoud. Ik vind het heel bijzonder dat Isabelle en Marit mij (als niet NLD’er) in hun team willen hebben. Samen gaan we mooie en inspirerende blogposts schrijven!

Dikke kus, Kelly 😊

Dear All,

My name is Kelly van Houtum and I am 20 years old. I follow the education assistant (level 4) in Eindhoven. I also follow the basic VVE training. That stands for early childhood education and is aimed at tackling and preventing developmental delays in toddlers and preschoolers. In my spare time I like to walk and to be creative.
Unlike Isabelle and Marit, I don't have an NLD. I have had lessons about NLD at school and that is why I know what it theoretically means. I find it very special that Isabelle and Marit want me (if not NLD'er) in their team. Together we will write beautiful and inspiring blog posts!

Big kiss, Kelly 😊

Marit

Ik ben Marit en ik ben 20 jaar. Toen ik 8 was, kregen mijn ouders te horen dat ik NLD heb. Zelf was ik nog te jong om te begrijpen wat dat was, maar ik merkte wel dat bij mij dingen soms wat anders gingen dan bij anderen. Na groep 2 ben ik naar een speciale basisschool gegaan waar ze me beter konden helpen. Het was een fijne school en ik heb er een goede tijd gehad ook al waren dingen soms lastig. 

Rond mijn 11e vond ik het boekje over NLD en hebben mijn ouders het me uitgelegd. Ik vond het een raar idee, maar nu vind ik het fijn dat ik weet waardoor dingen soms anders gaan bij mij. Ik vind het nog steeds lastig om er met anderen over te praten of om het uit te leggen; het liefste zou ik geen NLD hebben, maar het is ook een deel van mij en zonder NLD zou ik mij niet zijn. 

Inmiddels doe ik een niveau 3 opleiding dierverzorging en ik hoop dat ik daar een goede tijd zal hebben. 

I am Marit and I am 20 years old. When I was 8, my parents were told I have NLD. I myself was still too young to understand what that was, but I noticed that things sometimes went a bit different from me than from others. After group 2 I went to a special primary school where they could help me better. It was a nice school and I had a good time there, even though things were difficult at times.

Around the age of 11 I found the booklet about NLD and my parents explained it to me. I thought it was a strange idea, but now I like that I know why things sometimes change with me. I still find it difficult to talk about it or to explain it to others; I would prefer not to have NLD, but it is also part of me and without NLD I would not be me.

I am now doing a level 3 animal care course and I hope that I will have a good time there.