NLD en hooggevoeligheid / NVLD and high sensitivity

Gepubliceerd op 8 juli 2022 om 15:15

Op een dag maak je veel dingen mee. Op school moet je een hele hoop doen en leren. Als je thuis komt speel je misschien met vriendjes en vriendinnetjes of met broertjes

en zusjes. En misschien zit je ook nog wel op een sport of bespeel je een

instrument. Je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt dus een hele hoop op een

dag.  Er komt een hoop informatie op je af.

 

Als je NLD hebt, heb je meer moeite met het verwerken van die informatie.  Je hersenen moeten heel hard werken om alle informatie te verwerken, zodat je alles goed begrijpt en kunt reageren op wat er om je heen gebeurt. Het kan zijn dat je aan het einde van de dag moeier bent dan andere kinderen.

 

De informatie die je binnen krijgt met je zintuigen noemen we ook wel prikkels. Als je NLD hebt ben je gevoeliger voor deze prikkels. Dit betekent dat sommige prikkels bij jou harder aankomen. Geluid komt bij jou bijvoorbeeld harder binnen en als iemand jou aanraakt kan dat harder voelen dan bedoelt.

 

Het kan lastig zijn om gevoeliger te zijn dan de rest. Gelukkig zitten er ook mooie kanten aan. Vervelende geluiden kunnen harder binnen maar mooie geluiden ook. Dit betekent dat je misschien extra kan genieten van muziek. Ook voel jij misschien wel heel goed aan hoe andere kinderen zich voelen. Als ze verdrietig zijn heb je dat snel door en probeer je ze te helpen. Dit is een hele mooie eigenschap.

You experience many things in one day. At school you have a lot to do and learn. When you get home you might be playing with friends or with siblings. And maybe you also play a sport or play an instrument. You see, hear, smell, taste and hear a lot in one day. A lot of information is coming your way. 

 

If you have NVLD, you have more difficulty processing that information. Your brain has to work very hard to process all the information so that you understand everything properly and can respond to what is happening around you. You may be more tired than other kids at the end of the day. 

 

The information you receive with your senses is also called stimuli. If you have NLD you are more sensitive to these stimuli. This means that some stimuli hit you harder. For example sound hits you louder and if someone touches you, it can feel harder than intended.

 

It can be difficult to be more sensitive than other people. Fortunately, there are also nice sides to it. Annoying sounds can be louder, but so are beautiful sounds. This means that you may be able to enjoy music even more. You may also feel very well how other children feel. If they are sad, you qucikly realize that  and you try to help them. This is a beautiful feature. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.