De NLD dag / The NVLD day

Gepubliceerd op 18 mei 2022 om 18:09

Hoi allemaal,

Het is alweer 2,5 week geleden dat de NLD-dag was. Wat een leuke en mooie ervaring was dat zeg. Daarom gaat de blogpost deze week over de NLD-dag en hoe ik hem heb ervaren.

De NLD-dag was een bijzondere ervaring om niet snel te vergeten. We hadden verschillende praatgroepjes waarin mensen gingen vertellen over hun ervaring met NLD. Dat waren niet alleen maar mensen met NLD, maar ook ouders van kinderen die NLD hebben. Het waren stuk voor stuk mooie, interessante en leerzame verhalen. Ook wij van Het NLD-Plan hebben onze verhalen vertelt. Zelf vond ik het wel een klein beetje spannend om mijn verhaal te delen met mensen die ik niet ken en ik ook nog de jongste was van iedereen. Maar gelukkig had ik al vaker mijn verhaal vertelt aan mensen die ik nog niet kenden op dat moment, waardoor ik toch vrij rustig bleef. Tijdens die praatgroepjes hebben we ook verschillende stellingen voorgelegd, die wij bedacht hadden met Het NLD-Plan. We hebben het ook onder andere gehad over waar we het meest tegen aan lopen en natuurlijk ook de positieve kanten. Er kwamen verschillende verhalen naar boven. De ene heeft NLD in het begin als iets negatiefs gezien en nu meer als iets positiefs, de ander ervaart het nog steeds als negatief. Er kwam ook veel voorbij dat ze door hun NLD geen gepast werk kunnen vinden, dat vond ik vervelend om dat te horen, omdat ik dit zelf niet echt ervaar of ervaren heb.

Tijdens de NLD-dag was ook Ivon Jacobs er. Zij is een professional. Ze kwam vertellen over verschillende dingen die met NLD te maken hebben en vertelde eigenlijk wat er in een hoofd omgaat van mensen met NLD. Er kwamen ook voorbeelden in voor die ik zelf niet ervaar, maar er waren ook voorbeelden waar ik mezelf wel in herkende. Het was voor de ouders ook heel leerzaam, omdat ze nu weten hoe mensen met NLD zich kunnen voelen of wat ze ervaren met bepaalde situaties. Het was een leerzame presentatie.

De conclusie is dat het een mooie, leerzame en geslaagde dag was. Deze dag is zeker voor herhaling vatbaar. Wij willen Ivon Jacobs en alle andere mensen die zijn gekomen heel erg bedanken!!

Anouck

 


Hi everybody,

It has been 2.5 weeks since NVLD Day. What a fun and beautiful experience that was. That's why this week's blog post is about NVLD Day and how I experienced it.

The NVLD day was a special experience that will not soon be forgotten. We had several support groups in which people talked about their experience with NVLD. These were not only people with NVLD, but also parents of children who have NVLD. They were all beautiful, interesting and instructive stories. We at The NVLD-Plan have also told our stories. I myself found it a little bit exciting to share my story with people I don't know and I was also the youngest of everyone. But luckily I had already told my story to people I didn't know at the time, so I remained quite calm. During those discussion groups we also presented various propositions that we came up with with The NLD-Plan. We also discussed what we encounter the most and, of course, the positive sides. Several stories emerged. One person saw NVLD in the beginning as something negative and now more as something positive, the other still experiences it as negative. A lot also happened that they cannot find suitable work because of their NVLD, I found that annoying to hear that, because I do not really experience or have experienced this myself.

Ivon Jacobs was also there during the NVLD day. She is a pro. She came to tell us about different things that have to do with NVLD and basically told what goes on in the minds of people with NVLD. There were also examples that I did not experience myself, but there were also examples in which I recognized myself. It was also very educational for the parents, because they now know how people with NVLD can feel or what they experience with certain situations. It was an educational presentation.

The conclusion is that it was a beautiful, instructive and successful day. This day is certainly worth repeating. We want to say a big thank you to Ivon Jacobs and all the other people who came!!

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.