Moe/Tired

Gepubliceerd op 25 mei 2022 om 14:09

Hoi allemaal,

Het is bijna zomer en de vakantie komt eraan. Toch moet er voor veel mensen nog een hoop gebeuren. Voor mij geldt ook dat ik een hele hoop deadlines heb voor het einde van het schooljaar. Dit brengt veel druk en stress met zich mee. Zorg ervoor dat je ondanks dat toch genoeg tijd en ruimte vrij houdt voor wat ontspanning. Gelukkig het is het lekker weer (hoewel het hier in Leiden de afgelopen dagen veel heeft geregend) dus ga tussen het werken en studeren af en toe lekker naar buiten.

Voor mensen met NLD kan plannen soms lastig zijn. Schroom niet om aan iemand om hulp te vragen als dat nodig is. Dit is een wat kortere blog dan normaal, zeker voor mijn doen maar ik wil eindigen met een boodschap die voor mijzelf belangrijk is en waar jij als lezer misschien ook wat aan hebt.

Het kan soms voelen alsof presteren alles is wat telt. Als het niet lukt met werken of studeren kan het voelen alsof je gefaald hebt. Maar onthoud dat deze prestaties niks zeggen over jou als mens. Iedereen heeft periodes dat het wat minder gaat. Je kan het jezelf kwalijk nemen, maar je kan ook accepteren dat het nu niet gelukt is maar dat je het de volgende keer misschien anders kan doen. En als het dan de volgende keer nog niet lukt is dat ook niet erg. Iedereen volgt zijn eigen pad alleen zijn sommige paden met wat meer hobbels bezaaid. Doe vooral waar je je goed bij voelt en probeer mensen te vinden waar je je bij op je gemak voelt. Dan kom je er uiteindelijk wel. 

 

Until next week!

Ayla

 

 

Hi everyone,

It´s almost summer and the holiday is comming. Still for many people a lot has to be done. Personally I have a lot of deadlines before the end of the abroad. This brings a lot of pressure and stress.  Despite that make sure you make enough time for relaxiation. Luckyly the wheater is nice so go outside every no and then between working and studying. 

Planning can sometimes be difficult for people with NVLD Don´t be affraid to ask someone for help if you need this. This is a shorter blog than normallly, especially for me but I want to and with a message which is important for me and that you as reader may also benefit from. 

It can sometimes feel like al that matters to succceed. If you have less succes in working or studying it can feel like you have failed. But remember that these achiements say nothing about you as person. Everyone has periods when things are not going well. You can blame it, but you can also accept that it didn´t work right no wand that you can do it differently the next time.  And i fit doesn´t work the next time it´s okay. Everyone follows his own path, but some paths have some more bumps. Do what makes you feel good and try to find people you feel confortable with. Then you get there eventually. 

 

Until next week!

Ayla

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.