De kracht van liefde/ The power of love

Gepubliceerd op 30 maart 2022 om 17:52

Hoi allemaal,

Laat ik deze blogpost eens beginnen met een vraag: Hoe gaat het nu écht met je? Je mag alles zeggen, wees eerlijk tegen jezelf. Als het goed met je gaat, is dat natuurlijk super fijn. Hou dit gevoel vast! Maar mocht het minder goed met je gaan, laat het er zijn. Je mag verdrietig, teleurgesteld, boos, gekwetst of wat dan ook zijn. Laat het gevoel toe. Hopelijk voel je je daarna een stuk lichter.

Kijk eens aan, het is weer woensdag dus tijd voor een nieuwe blogpost! Vandaag ga ik schrijven over de kracht van liefde. Stiekem deed de titel je dat vast al vermoeden, haha. Dit onderwerp heb ik natuurlijk niet zomaar gekozen. Dit gedichtje kwam ik tegen op de Instagrampagina van LiefLeven.

Alles waar ik in geloof is liefde.
Liefde is aanwezig in overvloed.
Liefde is overal en voor iedereen.
Dankzij de kracht van liefde, is nooit iemand alleen.


Dit prachtige gedicht van LiefLeven wilde ik graag met jullie delen. Het enige wat ik eraan toe kan voegen, is jullie oproepen liefde te delen met alle mensen om je heen. Dus spreek dat welgemeende compliment uit, geef die (vriendschaps)knuffel en groet die onbekende op straat. En andersom, als iemand jou oprechte liefde geeft, ontvang het en koester het. Samen maken we de wereld een stukje mooier.

Ik wens je, namens het hele team, een liefdevolle week toe.

Groetjes Kelly

Hi everyone,

Let me start this blog post with a question: How are you really doing? You can say anything, be honest with yourself. If you're doing well, that's great of course. Hold on to this feeling! But if things don't go well with you, let it be. You can be sad, disappointed, angry, hurt, or whatever. Allow the feeling. Hopefully you will feel a lot lighter afterwards.

Look at it, it's Wednesday again so time for a new blog post! Today I am going to write about the power of love. The title probably already made you think that, haha. I didn't pick this topic lightly, of course. I came across this poem on the LiefLeven Instagram page.

All I believe in is love.
Love is present in abundance.
Love is everywhere and for everyone.
Thanks to the power of love, no one is ever alone
.

I wanted to share this beautiful poem by LiefLeven with you. All I can add is to call on you to share love with all those around you. So say that heartfelt compliment, give that (friendship) hug and greet that stranger on the street. And vice versa, if someone gives you genuine love, receive it and cherish it. Together we make the world a bit more beautiful.

On behalf of the entire team, I wish you a loving week.

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.