NLD is ook positief/ NVLD is also positive

Gepubliceerd op 9 maart 2022 om 20:08

Poem NLD is also positive

 

Why do people usually see our NVLD as a negativity?

And why do we always fight that battle?

To prove ourselves and be ashamed of our sometimes difficult social behavior.

Saying we're sorry again and again and hiding behind a mask with a mock smile.

Yes, we are not perfect and brilliant.

But NVLD also has its positive side.

And despite our NVLD, we are also entitled to a normal and happy life.

And although we are sometimes slightly different, we have so much to offer and give.

We are caring, loving, go-getter, friendly and sociable towards others.

So actually we don't need to change ourselves.

And although it may be very difficult,

Should we take off our masks and show our true face to the people.

Because let's be honest. Isn't it nice

If all people accept us and we can be ourselves.

So if we learn to accept NVLD and ourselves, we've come a long way.

And I hope that the sun will shine again for us.

 

stay positive!!

Anouck

 

Gedichtje NLD is ook positief

Waarom zien mensen onze NLD meestal als een negativiteit?

En waarom leveren wij toch weer altijd die strijd?

Om onszelf te bewijzen en ons te schamen vanwege ons soms moeilijk sociale gedrag.

Steeds maar weer zeggen dat het ons spijt en ons verstoppen achter een masker met een schijn lach.

Ja, wij zijn niet perfect en briljant.

Maar NLD heeft ook zijn positieve kant.

En ondanks onze NLD hebben wij ook recht op een normaal en gelukkig leven.

En hoewel dat wij soms net iets anders zijn, hebben wij zoveel te bieden en te geven.

Wij zijn zorgzaam, liefdevol, doorzetters, vriendelijk en sociaal naar anderen.

Dus eigenlijk hoeven wij onszelf niet te veranderen.

En hoewel het heel moeilijk is misschien,

Zouden we onze masker af moeten zetten en ons ware gezicht aan de mensen moeten laten zien.

Want zeg nou eerlijk. Is het niet fijn,

Als alle mensen ons accepteren en wij onszelf mogen zijn.

Dus als we NLD en onszelf leren accepteren, zijn we al een heel eind.

En hoop ik dat ook voor ons de zon weer schijnt.

 

blijf positief!!

AnouckReactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.