De kracht van een klein gebaar/ The power of a small gesture

Gepubliceerd op 23 februari 2022 om 19:29

Hoi allemaal,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, vandaag ga ik schrijven over de kracht van kleine gebaren. Als je NLD hebt, kan het namelijk soms lastig zijn om deze kleine gebaren op te vangen, omdat je mogelijk moeite hebt met het begrijpen van non-verbale signalen. Eerst ga ik even uitleggen wat ik bedoel met ‘de kracht van kleine gebaren’. Hiermee bedoel ik dat iets wat eigenlijk als vanzelfsprekend lijkt of zo klein is dat het weinig lijkt toe te voegen, toch heel waardevol voor iemand kan zijn. Op de onderstaande afbeelding staat in het Nederlands geschreven dat een glimlach niets kost, maar wel wonderen kan doen. Probeer het zelf maar eens uit! Een ander klein gebaar dat zowel jouw dag als de dag van degene aan wie het is gericht een stukje vrolijker kan maken, is het geven van een welgemeend compliment, het sturen van een kaartje naar een kostbare vriend(in) om te laten weten hoe belangrijk hij/zij voor je is en het begroeten van onbekende mensen op straat. Probeer het zonnetje in jezelf naar boven te halen. Natuurlijk begrijp ik dat dit niet iedere dag even gemakkelijk is. Probeer je op zulke momenten te realiseren dat juist die glimlach of dat compliment geven, niet alleen de dag van de ontvanger vrolijker maakt, maar ook jouw dag. Je zult ongetwijfeld een glimlach of waardering terug ontvangen. Dat is de kracht van positiviteit!

Fijne week en  lach, complimenteer en begroet!

Groetjes Kelly

Hi everyone,

To get straight to the point, today I'm going to write about the power of small gestures. If you have NLD, it can sometimes be difficult to pick up on these small gestures because you may have trouble understanding non-verbal cues. First let me explain what I mean by 'the power of small gestures'. By this I mean that something that seems self-evident or is so small that it seems to add little, can still be very valuable to someone. In the image below it is written in Dutch that a smile costs nothing, but can do wonders. Try it out for yourself! Another small gesture that can brighten up both your day and the day of the person it is addressed to is giving a heartfelt compliment, sending a card to a precious friend to let them know how important he/she is to you and greeting unknown people on the street. Try to bring out the sunshine in you. Of course I understand that this is not easy every day. At such moments, try to realize that giving that smile or that compliment will not only brighten up the recipient's day, but also your day. You will no doubt receive a smile or appreciation in return. That's the power of positivity! At such moments, try to realize that giving that smile or that compliment will not only brighten up the recipient's day, but also your day. You will no doubt receive a smile or appreciation in return. That's the power of positivity! At such moments, try to realize that giving that smile or that compliment will not only brighten up the recipient's day, but also your day. You will no doubt receive a smile or appreciation in return. That's the power of positivity!

Have a nice week and smile, compliment and greet!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.