De nieuwe lockdown: Hoe kunnen we er toch een leuke kerst van maken? / The new lockdown: How can we make it a nice Christmas?

Gepubliceerd op 22 december 2021 om 15:59

Hoi iedereen,

Wat balen hé die nieuwe lockdown?! Dachten we dat we de goede kant op gingen en dit jaar wel een normalere kerst konden vieren, gooit de Omikron variant roet in het eten. Alles is weer dicht en we mogen maar 4 mensen op bezoek hebben (met kerst). Hoe kunnen we er nu alsnog een leuke kerst van maken?

 

Er zijn verschillende manieren waarop we kerst toch leuk en gezellig kunnen maken.

Hieronder beschrijf ik hoe je kerst kunt vieren en hoe ik het dit jaar doe met mijn familie en gezin.

 

Kerst vieren met je familie:

Helaas kunnen we niet met de hele familie bij elkaar komen en er samen een gezellige kerst van maken, maar er is toch een oplossing om kerst te vieren met je familie. De oplossing is het gespreid vieren van kerst. Daar bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld 1ste kerstdag je ene opa en oma(of andere familieleden) uitnodigt en 2de kerstdag je andere opa en oma(of andere familieleden). Zelf doe ik het ook op deze manier. 1ste kerstdag nodigen wij mijn opa en oma uit en dan gaan lekker brunchen en 2de kerstdag komt mijn oma op de koffie. Zo maken we er toch een gezellige kerst van. Tevens doen we met ons gezin onderling pakjes.

 

Kerst vieren met je gezin:

Mocht je geen kerst kunnen vieren met je familie, kun je altijd nog kerst vieren met je gezin. Kerst vieren met je gezin kan ook gezellig zijn. Je kan gezellig spelletjes spelen (b.v. kaarten, 30 seconds, monopoly, Party&Co) of films/series kijken met een snack of lekkere hapjes. Hieronder geef ik een paar tips voor films die je kunt kijken met kerst.

 

  • Tip 1: 2de kerstdag komen De Streamers. De Streamers is een online concert van allerlei Nederlandse artiesten. (je moet hier wel een link voor aanvragen)
  • Tip 2: Netflix film The Princess Switch (deel 1 t/m 3)
  • Tip 3: Netflix film A Christmas prince (deel 1 t/m 3)
  • Tip 4: Netflix film De familie Claus (deel 1 en 2)
  • Tip 5: Netflix film The Christmas chronicles (deel 1 en 2)

 

Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke kerstfilms op Netflix. Te veel om op te noemen.

Mocht je geen Netflix hebben, zijn er op tv ook genoeg kerstfilms en tv-programma’s.

Mocht het mooi weer zijn, kun je natuurlijk ook een frisse neus halen en een lekkere wandeling maken. En waarschijnlijk zijn er nog genoeg andere dingen die je samen kunt doen, maar hopelijk hebben jullie iets aan mijn tips. Probeer er in ieder geval samen een gezellige kerst van te maken en doe lief tegen elkaar. En probeer een beetje positief te blijven in deze weken (hoe moeilijk het ook is).

 

Dan wens ik jullie verder prettige kerstdagen en alvast een gelukkig en gezond 2022.

 

Liefs Anouck

Hi everyone,

 

What a shame this new lockdown in the Netherlands?! We thought we were going in the right direction and could celebrate a more normal Christmas this year, but the Omikron variant throws a spanner in the works. Everything is closed again and we can only have 4 people visiting (for Christmas). How can we still make it a nice Christmas?

 

There are several ways in which we can make Christmas fun and cozy.

Below I describe how you can celebrate Christmas and how I am doing it this year with my family and family.

 

Celebrating Christmas with your family:

Unfortunately, we can't get the whole family together and make it a merry Christmas, but there is still a solution to celebrate Christmas with your family. The solution is to spread out Christmas. By that I mean that you invite your one grandfather and grandmother (or other family members) on Christmas Day, for example, and your other grandfather and grandmother (or other family members) on Christmas Day. I do it this way myself. On Christmas Day we invite my grandparents and then have a nice brunch and on Boxing Day my grandmother comes for coffee. That's how we make it a merry Christmas. We also do parcels with our family.

 

Celebrating Christmas with your family:

If you can't celebrate Christmas with your family, you can always celebrate Christmas with your family. Celebrating Christmas with your family can also be fun. You can play fun games (e.g. cards, 30 seconds, monopoly, Party&Co) or watch movies/series with a snack or tasty snacks. Below I give a few tips for movies that you can watch at Christmas.

 

  • Tip 1: Netflix film The Princess Switch (parts 1 to 3)
  • Tip 2: Netflix film A Christmas prince (parts 1 to 3)
  • Tip 3: Netflix film The Claus family (parts 1 and 2)
  • Tip 4: Netflix film The Christmas chronicles (parts 1 and 2)

 

There are of course many more great Christmas movies on Netflix. Too many to mention.

If you don't have Netflix, there are also plenty of Christmas movies and TV programs on TV.

If the weather is nice, you can of course also get some fresh air and take a nice walk. And there are probably plenty of other things you can do together, but hopefully my tips will help you. In any case, try to make it a merry Christmas together and be nice to each other. And try to stay a little positive during these weeks (as hard as it is).

 

I wish you a Merry Christmas and a happy and healthy 2022.

 

Love Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.