Het verloop van NLD / The course of NVLD over time

Gepubliceerd op 22 september 2021 om 18:33

Hoi allemaal,

Deze week weer een nieuwe blogpost van mij sinds de vakantie.

Ik hoop dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad zodat je je eerste weken van school of werk weer fris bent begonnen. Deze blogpost wijd ik aan de verschillen in symptomen bij de verschillende leeftijdsgroepen. Bij iedereen wordt op een verschillende leeftijd NLD ontdekt. Vroeger werd dit zelden tot nooit gediagnostiseerd simpelweg, omdat de meeste 40/50-plussers zelden naar een psycholoog gingen om ergens een test voor te laten doen. Waarschijnlijk hooguit voor ADHD of iets dergelijks. Daarbij was NLD nog lang niet zo bekend of misschien zelfs helemaal niet bekend. Gelukkig is dat nu wel meer het geval, dus steeds meer mensen kunnen laten testen of ze NLD hebben (of iets anders natuurlijk).

Bij iedere leeftijdsgroep zijn de symptomen anders en daarom heb ik hieronder een afbeelding, die ik gevonden heb op internet, bij welke leeftijd welke symptomen herkenbaar zijn. Misschien wel makkelijk voor jezelf, als je twijfelt of voor bijvoorbeeld ouders of als je iemand kent die bepaalde symptomen heeft. Dat wil niet zeggen dat alles wat op de kaart staat 100 % klopt en dat je zo een diagnose kan stellen voor jezelf of iemand anders, maar het kan mensen wel aan het denken zetten. Misschien dat het dan makkelijker wordt om de stap te zetten, om een arts of psycholoog te raadplegen en te laten testen of die persoon ook NLD heeft. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en misschien herken je jezelf of iemand anders er wel in.

 

Tot de volgende keer,

Anouck

Hi everybody,

A new blog post from me this week since the holidays.

I hope everyone had a nice holiday so that you have a fresh start to your first weeks of school or work. I attribute this blog post to the differences in symptoms in the different age groups. NVLD is discovered in everyone at a different age. In the past, this was rarely if ever diagnosed simply because most people over 40/50 rarely went to a psychologist for a test. Probably at most for ADHD or something like that. In addition, NVLD was not nearly as well-known or perhaps even not known at all. Fortunately, that is now more the case, so more and more people can get tested to see if they have NVLD (or something else of course).

The symptoms are different for every age group and that is why I have included an image below, which I found on the internet, at which age which symptoms are recognizable. Perhaps easy for yourself, if you are in doubt or for parents or if you know someone who has certain symptoms. That does not mean that everything on the map is 100% correct and that you can make a diagnosis for yourself or someone else, but it can make people think. Perhaps it will then be easier to take the step, to consult a doctor or psychologist and have them tested whether that person has NVLD too. I hope it is of some use to you and maybe you recognize yourself or someone else in it.

 

Until next time,

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.