Een nieuwe aanpak / A new approach

Gepubliceerd op 15 september 2021 om 11:46

Hey allemaal!

Wat leuk dat je deze blogpost leest! De titel is misschien een beetje onduidelijk. Een nieuwe aanpak? Wat bedoelen we daarmee? Gaat Het NLD-Plan stoppen?

Nee, Het NLD-Plan gaat niet stoppen!

Wel gaan we dingen op een nieuwe manier aanpakken. Dat zit zo: Het NLD-Plan bestaat al sinds maart 2019. Dat is dus al 2,5 jaar! Sinds maart 2019 schrijven we elke week een nieuwe blogpost over alle onderwerpen die je kunt bedenken. Na 2,5 jaar is het soms lastig om een nieuw idee te bedenken voor een blogpost, omdat we al zoveel hebben geschreven. We zouden oude blogposts kunnen herhalen of over dezelfde onderwerpen kunnen blijven schrijven, maar wij geloven niet dat dat Het NLD-Plan beter maakt en/of dat jullie als lezers daar iets aan hebben.

Daarom hebben we een nieuwe aanpak bedacht. Vanaf nu zal er niet meer elke week een blogpost online komen zoals je die van ons bent gewend. We zullen nog steeds elke woensdag iets online zetten, maar naast een blogpost (ja, ze blijven wel!) kan dat ook een foto met een stukje tekst, een gedichtje of een gastblogpost zijn. 

Bij een gastblogpost nodigen we iemand uit die een bepaalde relatie heeft met NLD (bijvoorbeeld iemand die zelf NLD heeft, iemand die een kind heeft met NLD, een leerkracht, een professional, etc.).

 

Wat vind jij van deze nieuwe aanpak? Laat het ons weten!

En ben of ken je iemand die wel een gastblogpost zou willen schrijven? Laat het ons dan ook zeker weten! Je kunt ons mailen: info@hetnldplan.nl, bereiken op Instagram en Facebook; @hetnldplan of een reactie achterlaten onder deze blogpost!

 

We horen graag van je!

 

Tot volgende week,

Isabelle

Hey everyone!

How nice of you to read this blog post! The title may be a bit unclear. A new approach? What do we mean by that? Will Het NLD Plan stop?

No, Heet NLD-Plan is not going to stop!

We are going to do things in a new way. That's how it works: Het NLD-Plan has been around since March 2019. That's 2.5 years already! Since March 2019, we have been writing a new blog post every week about all the topics you can think of. After 2.5 years it is sometimes difficult to come up with a new idea for a blog post, because we have already written so much. We could repeat old blog posts or keep writing about the same topics, but we don't believe that that makes Het NLD-Plan better and/or that it is of any use to you as readers.

That is why we have devised a new approach. From now on, there will no longer be a blog post online every week as you are used to from us. We will still put something online every Wednesday, but in addition to a blog post (yes, they'll keep coming) that can also be a photo with a piece of text, a poem or a guest blog post.

In a guest blog post we invite someone who has a certain relationship with NVLD (for example someone who has NVLD themselves, someone who has a child with NVLD, a teacher, a professional, etc.).


What do you think of this new approach? Let us know!

And are you or do you know someone who would like to write a guest blog post? Be sure to let us know! You can email us: info@hetnldplan.nl, reach us on Instagram and Facebook; @hetnldplan or leave a comment under this blog post!


We would love to hear from you!

Until next week,

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.