NLD en out of the box denken/ NVLD and thinking outside of the box

Gepubliceerd op 30 juni 2021 om 21:51

NLD en out of the box denken


Vandaag ga ik het hebben over NLD en ´out of the box´ denken.
Dus eigenlijk buiten het kader denken, vertaald in het Nederlands.
Ik heb gelijk een mooie quote om mee te beginnen:
´Je kunt je niet voorbereiden op elke situatie maar je kunt je reactie er wel op aanpassen. ´
Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk en mensen met NLD hebben soms al wat moeite op sociaal gebied en impulsief reageren is best wel snel gedaan, ik heb er zelf ook soms last van maar ik werk eraan en dat kun je altijd doen, misschien lukt het dan alsnog niet om altijd te reageren hoe je dat wilt maar het zal vast elke keer wat beter gaan.


Hieronder zal ik een paar tips geven waar je op kunt letten als je ergens op reageert.
1. Bedenk dat niet alles klopt en dat de waarheid soms verbogen wordt
2. Probeer je te focussen op wat er goed gaat
3. Vraag om feedback en stel vragen als je iets niet begrijpt
4. Je reactie maakt uit en bedenk je hoe je zou willen dat iemand anders op jou reageert


Verder is out of the box denken natuurlijk een veel breder begrip. Het heeft ook met creativiteit te maken. Je bent bijvoorbeeld op bezoek bij je tante en dan kom je erachter dat je je telefoon vergeten bent. Je kunt natuurlijk teruggaan of de hele middag chagrijnig in een hoekje gaan zitten maar daar los je niet veel mee op.
Je kunt je tante bijvoorbeeld vragen om samen een spelletje te spelen of je vraagt je neefje of je mag meespelen op de Wii. Dit is een heel simpel voorbeeld en het is begrijpelijk als je soms ergens gewoon van baalt maar het is vaak zonde van je tijd om te lang in dat gevoel te blijven hangen en afleiding zorgt er vaak ook voor dat de tijd voor je gevoel sneller gaat.

Ook helpt het om gewoon dingen te doen die je anders niet zou doen en jezelf uit te dagen, met anderen praten over hoe je ergens instaat kan ook helpen.

Je kunt heel klein beginnen en hier vandaag eens extra over na denken!

Tot de volgende keer,
Marit

NLD and thinking out of the box


Today I'm going to talk about NLD and think 'out of the box'.
So actually thinking outside the box, translated into Dutch.
I have a nice quote to start with:
You can't prepare for every situation, but you can adjust your response to it. ´
That is of course not always easy and people with NLD sometimes already have some social difficulties and reacting impulsively is done quite quickly, I sometimes suffer from it myself but I am working on it and you can always do that, maybe it will work Then don't always respond how you want, but it will probably get better every time.


Below I'll give you a few tips to keep in mind when responding to something.
1. Remember that not everything is right and sometimes the truth is distorted
2. Try to focus on what's going well
3. Ask for feedback and ask questions if you don't understand something
4. Your reaction matters and think about how you would like someone else to react to you


Furthermore, thinking outside the box is of course a much broader concept. It also has to do with creativity. For example, you are visiting your aunt and then you find out that you have forgotten your phone. You can of course go back or sit in a corner grumpy all afternoon, but that won't solve much.
For example, you can ask your aunt to play a game together or ask your nephew if you can play on the Wii. This is a very simple example and it is understandable if you sometimes just feel bad about something, but it is often a waste of your time to linger in that feeling for too long and distraction often makes the time go faster for you.

It also helps to just do things you wouldn't do otherwise and to challenge yourself, talking to others about how you stand can also help.

You can start very small and think extra about this today!

Until next time,
Marit

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.