NLD en talenten ontdekken/ NVLD and discovering talents

Gepubliceerd op 14 april 2021 om 08:36

Hallo allemaal,

Wat leuk dat je deze blogpost leest! Ik ga vandaag schrijven over NLD en talenten ontdekken. Maar wat is eigenlijk een talent? Het Nederlandse woordenboek Van Dale omschrijft het woord ‘talent’ als ‘een aangeboren vermogen om iets goed te kunnen’. Dat wil zeggen dat je iets goed kunt vanuit aanleg, je hoeft weinig moeite te doen om iets goed te kunnen. Er zijn mensen die talent hebben voor een bepaalde sport, het bespelen van een muziekinstrument of het besturen van een auto. Aan de andere kant kun je ook talent hebben om zorgzaam naar anderen te zijn, dat je goed kunt uitleggen of dat je talent hebt om mensen te overtuigen/activeren.

Ook als je NLD hebt, heb je talenten. Natuurlijk heb je die, iedereen heeft ze. Het enige puntje is dat je zelf op zoek moet gaan naar je talenten. Misschien dat het lukt om direct drie talenten van jezelf op te schrijven, misschien moet je even nadenken over deze vraag. Dat is allebei goed. Het belangrijkste is dat je op zoek gaat naar je talenten en als je ze hebt gevonden, dat je jezelf in je kracht zet. Hiermee bedoel ik dat je op zoek gaat naar werk en hobby’s waarbij jij jouw talenten kunt inzetten. Stel dat jouw talent is om mensen te overtuigen, dan zou een baan als reclamemaker bij je kunnen passen. En als je talent ligt bij het luisteren naar mensen, kan een baan als maatschappelijk werk(st)er bij je kunnen passen. Natuurlijk kun je je talenten ook inzetten tijdens je hobby. Als je bijvoorbeeld goed bent in schilderen, zou je kunnen overwegen bij een schilderclubje te gaan.

Dus de uitdaging van deze week: ga op zoek naar je talenten! Ga schilderen, muziek maken, hardlopen, mensen verzorgen, knutselen, breien, piano spelen en wat je maar kunt bedenken. Veel plezier en wie weet ontdek je een verborgen talent bij jezelf 😊

Fijne week!

Groetjes Kelly

Hello everyone,

How nice that you are reading this blog post! Today I'm going to write about NVLD and discover talents. But what exactly is a talent? The Dutch dictionary Van Dale describes the word 'talent' as 'an innate ability to do something well'. That means that you can do something well based on your aptitude, you don't have to put in a lot of effort to be able to do something well. There are people who have a talent for a certain sport, playing a musical instrument or driving a car. On the other hand, you may also have a talent for caring for others, that you can explain well or that you have a talent to convince / activate people.

Even if you have NVLD, you have talents. Of course you do, everyone has them. The only point is that you have to look for your talents yourself. Perhaps you can immediately write down three of your own talents, perhaps you should think about this question for a moment. That is both good. The most important thing is that you look for your talents and when you have found them, that you put yourself in your strength. By this I mean that you are looking for work and hobbies where you can use your talents. Suppose your talent is to convince people, then a job as an advertiser might suit you. And if your talent lies in listening to people, a job as a social worker may suit you. Of course you can also use your talents during your hobby. For example, if you are good at painting,

So this week's challenge: find your talents! Paint, make music, run, take care of people, do crafts, knit, play the piano and whatever you can think of. Have fun and who knows, you might discover a hidden talent within yourself 😊

Have a great week!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Antoinette Donkers - Dekker
3 jaar geleden

Helemaal mee eens! Iedereen heeft prachtige talenten. Het mooie is dat dat voor iedereen ook anders is. Zo kunnen we elkaar aanvullen en met elkaar samen werken. Iedereen is nodig!