NLD en jezelf bewijzen / NVLD and proving yourself

Gepubliceerd op 31 maart 2021 om 10:42

Hoi hoi allemaal,

Vandaag weer een 'gewone' blogpost.

Deze week wil ik het hebben over jezelf bewijzen als NLD’er. (Bijna) iedereen met NLD zal het wel herkennen. We vinden bijna allemaal dat wij onszelf toch meer moeten bewijzen, dan iemand zonder NLD. Enerzijds zeg ik “ja, dat klopt helemaal”. Maar als je erover nadenkt, klopt dit dan wel.?

Het klopt dat we harder ons best moeten doen om hetzelfde te bereiken als iemand zonder NLD, maar moeten we onszelf ook echt bewijzen als NLD’er? Of leggen wij onszelf die druk op? Bij mezelf merk ik dat ik toch vaak harder m’n best moet doen om bijvoorbeeld voor een toets een 7 of 8 te halen. Maar ik weet ook van mezelf dat ik daar dan soms niet tevreden mee ben, omdat ik dan liever een 9 of zelfs een 10 wil halen. En dat alleen omdat ik mezelf wil bewijzen, dat ik net zo goed ben als een ander. Daarmee leg ik de druk en dus de lat heel hoog voor mezelf. Bij de testen die ze destijds uitvoerden, waarbij ik dus later gediagnostiseerd werd met NLD, was dit dus ook één van de punten die naar boven kwam. Want waarom moeten jij of ik onszelf bewijzen, ten opzichte van een ander. We hebben het al moeilijk zat met alle dingen die bij NLD komen kijken. Dus mijn mening is: Doe gewoon je uiterste best en voel je je zeker niet verplicht om harder je best te doen, om jezelf te bewijzen. En stel ook niet al te hoge eisen aan jezelf, door de lat hoog te leggen. Dit komt je zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde niet ten goede. Jij bent jij. Met zowel je goede als minder goede kanten je hoeft jezelf daarvoor niet te bewijzen en zeker niet voor een ander. Herken je dit of heb jij hier een andere mening over, laat het dan gerust weten in een reactie.

 

Hopelijk heb je hier iets aan, tot volgende week!

Anouck

Hi everyone,

Today another 'normal' blog post.

This week I want to talk about proving yourself as an NVLD'er. (Almost) everyone with NVLD will recognize it. Almost all of us think that we should prove ourselves more than someone without NVLD. On the one hand, I say “yes, that's completely correct”. But if you think about it, is this correct?

It is true that we must try harder to achieve the same as someone without NVLD, but do we really need to prove ourselves as a NVLDer? Or do we put that pressure on ourselves? I notice that I often have to try harder to get a 7 or 8 for a test, for example. But I also know that I am sometimes not satisfied with that, because I would rather get a 9 or even a 10. And that only because I want to prove to myself that I am just as good as anyone else. With that I set the pressure and therefore the bar very high for myself. In the tests they carried out at the time, in which I was later diagnosed with NVLD, this was also one of the points that came up. Because why do you or I have to prove ourselves to someone else. We are already having a hard time with all the things that come with NVLD. So my opinion is: Just do your very best and certainly don't feel obliged to try harder, to prove yourself. And don't set too high standards for yourself, by setting the bar high. This does not benefit your confidence and self-esteem. You are you. With both your good and bad sides you do not have to prove yourself and certainly not for someone else. Do you recognize this or do you have a different opinion about it, please let us know in a comment.

 

Hopefully this will help you, see you next week!

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Marleen
3 jaar geleden

Hey Anouck, ik herken dit zo erg. Inderdaad we hoeven ons niet extra te bewijzen. We zijn goed zoals we zijn, ongeacht wat we wel en niet kunnen. Ik ben mezelf dat nog wel aan het afleren. Mezelf willen bewijzen is zo'n beetje m'n 2de natuur geworden.