Ons boek! / Our book!

Gepubliceerd op 24 maart 2021 om 14:08

Hey! Deze week willen we jullie iets bijzonders vertellen. Het is iets wat jullie op Instagram en Facebook al hebben kunnen lezen en zien, maar we willen er hier ook graag iets over zeggen, namelijk;

Wij schrijven een boek!

NLD is nu, in 2021, nog steeds onbekend. Vorig jaar besloten we daarom om een boek te schrijven over NLD. Een boek om NLD meer onder de aandacht te brengen. We wilden niet zomaar iets schrijven, want er zijn natuurlijk al een heleboel dingen geschreven over NLD. Toen we eerst op social media rondvroegen of er behoefte was aan een nieuw boek over NLD, bleek dat er interesse was, maar dan moest het boek een positieve insteek hebben. Veel boeken zijn wetenschappelijk geschreven of komen enigszins negatief over. Hierom besloten we een boek te schrijven met ervaringen van een heleboel verschillende mensen met NLD. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouders van kinderen met NLD. En niet zomaar mensen; mensen van over de hele wereld. Het boek wordt namelijk in twee talen geschreven; Nederlands en Engels. Dus één boek met daarin twee talen! Het boek gaat over wat NLD is, de ervaringen van al deze mensen, professionals komen aan bod en als laatst geven we tips zoals jullie van ons gewend zijn. 

Wij zijn enorm trots op wat we tot nu toe al hebben geschreven. Het boek is nog niet af en we weten nog niet wanneer het uitkomt. Eerst moeten we namelijk een uitgever vinden. Een uitgever die het boek zowel uit kan geven als verkrijgbaar kan maken over de hele wereld. Ken je een uitgever? Laat het ons dan zeker weten! Natuurlijk mag deze blogpost met zoveel mogelijk mensen gedeeld worden!

 

Volgende week is er weer een blogpost zoals jullie die kennen, deze week is er dit nieuws.

 

Tot volgende week!

Namens ons allemaal, 

Isabelle

 

Hey! This week we want to tell you something special. It is something you have already been able to read and see on Instagram and Facebook, but we would also like to say something about it here, namely;

We are writing a book!

NVLD is still unknown now, in 2021. Last year we therefore decided to write a book about NVLD. A book to raise awareness of NVLD. We didn't want to just write anything, because of course a lot of things have already been written about NVLD. When we first asked around on social media whether there was a need for a new book about NVLD, it turned out that there was interest, but then the book had to have a positive approach. Many books are scientifically written or come across as somewhat negative. Because of this we decided to write a book with the experiences of a lot of different people with NVLD. Children, young people, adults, parents of children with NVLD. And not just anybody; people from all over the world. The book is written in two languages; Dutch and English. So one book containing two languages! The book is about what NVLD is, the experiences of all these people, professionals are discussed and finally we give tips as you are used to from us.

We are extremely proud of what we have written so far. The book is not finished yet and we don't know when it will be released yet. First we have to find a publisher. A publisher who can publish the book as well as make it available all over the world. Do you know a publisher? Then let us know! Of course this blog post may be shared with as many people as possible!

 

Next week there will be another blog post as you know it, this week there will be this news.

 

Until next week!

From us all,

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.