NLD en initiatief nemen/ NVLD and taking initiative

Gepubliceerd op 10 maart 2021 om 20:25

Hallo allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe blogpost voor jullie die dit keer over initiatief nemen gaat.  Iedereen heeft hier mee te maken, op je werk op stage maar ook in persoonlijke situaties. Als je NLD hebt  kun je het best  eng vinden om initiatief te nemen, ook als je geen NLD hebt kun je dit natuurlijk spannend vinden.  Zelf denk ik vaak teveel na waardoor het uiteindelijk alweer te laat is om initiatief te nemen. Ik wil het wel maar mijn hersenen werken niet altijd helemaal mee. Toch kun je hierin groeien en heb ik een paar tips:

1. Doe het gewoon, dat klinkt natuurlijk makkelijker dan gedaan maar toch is dit het allerbelangrijkste, zet je gedachten opzij en probeer een begin te maken. Dit hoeft niet groots maar kan in kleine stapjes. 

 

2. Bedenk je dat hulp vragen helemaal oké is, zie je bijvoorbeeld iets dat vies is en weet je niet welk schoonmaakmiddel je moet gebruiken? Vraag het! Ze zullen het  waarderen dat je zelf dingen ziet en dat je niet alles weet is niet erg, het is beter dan doen alsof je het over het hoofd hebt gezien.  

 

3 . Het kan ook zijn dat je al een lange tijd geen contact meer hebt met die ene vriend of vriendin, je wilt wel afspreken maar je bent bang dat ze je niet meer mogen... Wees niet bang om iets te horen wat je niet leuk vindt want voor hetzelfde geld pakt het heel positief uit en heb je je voor niks zorgen gemaakt. Als je toch iets hoort dat je niet zo leuk vindt, bedenk je dan dat dat beter is dan je altijd maar af te vragen hoe iets zit.  

 

4. Schrijf op wat je moet doen, zo maak je een overzicht voor jezelf en kun je afvinken wat je gedaan hebt.

 

5. Bedenk je wat je wilt bereiken, bijvoorbeeld een middag zelfstandig aan het werk kunnen. Schrijf op wat daar allemaal bij komt kijken en vraag wat je niet weet. 

 

Ook is het belangrijk om je af te vragen hoe het komt dat je het moeilijk vindt om initiatief te nemen, dit kan komen omdat er thuis bijvoorbeeld heel veel voor je gedaan wordt.  

Of omdat je ergens bent opgegroeid met veel strenge regels. Dit kun je ook uitleggen op bijvoorbeeld je werk, misschien kan er een plan gemaakt worden om dit aan te pakken.  

Verder is het ook goed om feedback te vragen zodat je weet hoe het gaat, wat je goed doet en wat eventueel nog anders zou kunnen.  

 

Hopelijk hebben jullie hier wat aan, tot de volgende keer,  

 

Marit 

 

Hello everyonetoday I have another  blog post for you all,that this time is about taking initiativeEveryone has to deal with this, at work or at internship but also in personal situationsIf you have NVLD you can find it scary to take initiativeeven when you don´t have NVLD this can be quite challenging. I often think too muchand then the opportunity slips away. I want to, but my mind doesn't always cooperate with my actions

 Yet you can grow in it and here I have a few tips:

1. Just do it, of course that sounds easier than done but this is the most important thing, put your thoughts aside and try to get startedThisdoes not have to be big, but can be done in small steps. 

 

2Remember that asking for help is okay, for exampleif you see something that is dirty and you don't know which detergent to useAsk!

they will appreciate that you see things  and that you don't know everything is okay, it's better than pretending you haven´t seen it. 

 

3.  may also be that you have not been in contact with that one friend for a long time, you want to meet up but you are afraid that they do not like you anymore ... Do not be afraid to hear something you do not like because for the same money it turns out very positive and you have not worried for anythingif you do hear something that you do not like, remember that it is better than always wondering about something 

 

4. Write down what you have to do, this way you create an overview for yourself and you can cross off what you already have done.

5.Think about what you want to achievesuch as being able to work independently for an afternoon. Write down what is involved and ask what you don't know. 

 

It's  also important to ask yourself why you find it difficult totake initiativethis could be because a lot is done for you at home, for example. Or because you grew up somewhere with a lot of strict rulesYou can also explain this to your workfor exampleand maybe a plan can be made to get better at this. It is also good to ask for feedback so that you know how things are going, what you are doing well and what maybe could done differently 

 

 

Hopefully this will help you in some way, 

 

 See you next time, 

 

 Marit 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.