De positieve kanten van NLD / The positive sides of NVLD

Gepubliceerd op 3 maart 2021 om 13:10

Hoi allemaal,

Deze week wil ik in mijn blogpost de positieve kanten van NLD benoemen.

NLD is voor ons NLD’ers erg lastig. We hebben allemaal een andere vorm van NLD en komen dus ook allemaal andere problemen tegen. De één is slecht in bijvoorbeeld wiskunde en omgang met andere mensen, de ander heeft weer een lage eigenwaarde en heeft moeite om zich goed te uiten. Eén ding hebben we zo’n beetje allemaal gemeen; We hebben (bijna) allemaal problemen met het herkennen of zelf gebruiken van lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen (op welke manier bedoelt iemand iets en welke houding moet ik zelf aannemen?) en we hebben vaak problemen met sociale contacten. Omdat anderen ons vaak niet begrijpen (en vaak begrijpen we onszelf niet eens) en we onszelf schamen dat we het hebben, kijken we vaak negatief naar NLD. En natuurlijk, NLD is niet leuk en we lopen tegen veel dingen aan. We kunnen veel dingen niet of hebben er moeite mee. Maar is er dan niks positiefs over ons als NLD’ers te zeggen? NATUURLIJK WEL!

*Verbaal zijn we vaak sterk

*We zijn sociaal

*We zijn behulpzaam

*We zijn zorgzaam

*We zien de wereld vaak op een andere manier, wat niet persé slecht is

*De meesten van ons zijn doorzetters (aangezien we met onze beperkingen vaak hetzelfde kunnen     bereiken, als mensen zonder NLD)

*En als we het onszelf toe laten en ons openstellen naar de buitenwereld wat betreft ons NLD (maar dat is mijn eigen ervaring), zijn we ook overwinnaars.

Dus je ziet wel dat als je goed naar andere mensen met NLD of jezelf  kijkt en luistert, er toch positieve kanten te vinden zijn die je bij veel mensen zonder NLD niet ziet. Ik hoop echt dat ik met deze blogpost jullie een beetje hoop, troost en optimisme kan geven en laten zien dat niet alles aan NLD (en dus ons) negatief is. WE ZIJN STERKER DAN WE DENKEN!!

 

Tot volgende week!

Groetjes,

Anouck

Hi everybody,

This week I want to mention the positive sides of NVLD in my blog post.

NVLD is very difficult for us NVLD'ers. We all have a different form of NVLD and therefore all encounter different problems. One person is bad at, for example, math and interacting with other people, the other has low self-esteem and has difficulty expressing himself properly. We all have one thing in common; We (almost) all have problems recognizing or using body posture and facial expressions (in what way does someone mean something and what attitude should I adopt) and often have problems with social contacts. Because others often don't understand us (and often we don't even understand ourselves) and we feel ashamed that we have it, we often look at NVLD negatively. And of course, NVLD is no fun and we run into many things. We cannot do many things or have difficulties with it. But is there nothing positive to say about us as NVLD'ers? OF COURSE IT IS!

* Verbal we are often strong

* We are social

* We are helpful

* We are caring

* We often see the world in a different way, which is not necessarily bad

* Most of us are go-getters (as we can often achieve the same thing with our limitations, as people without NVLD)

* And if we let ourselves in and open up to the outside world in terms of our NLD (but that's my own experience), we are also victors.

So you can see that if you look and listen closely to other people with NVLD or yourself, there are positive sides to be found that you do not see in many people without NVLD. I really hope that with this blog post I can give you a little hope, comfort and optimism and show that not everything about NVLD (and therefore us) is negative. WE ARE STRONGER THAN WE THINK !!

 

Until next week!

Greetings,

Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.