NLD en opruimen / NVLD and tidying up

Gepubliceerd op 21 oktober 2020 om 15:35

Hoi allemaal,

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen; iedereen moet weleens opruimen. Jij vast ook. Misschien heb je nog het geluk dat je moeder of vader je kamer opruimt of je bed opmaakt, maar uiteindelijk zul je het zelf moeten kunnen. 

Dat klinkt misschien wel heel stom. Maar weet je, opruimen is helemaal niet zo erg! Echt niet? Nee, echt niet!

 

Als je NLD hebt, kan het wel wat moeilijker zijn om op te ruimen. Dat komt doordat je het overzicht makkelijker verliest. En als je geen overzicht hebt, is het moeilijk om te bepalen waar je moet beginnen. Stel je voor: je moet je slaapkamer opruimen. Je komt je kamer binnen en het is een ontzettende bende. Je kijkt om je heen en ziet over kleren op de grond liggen, kabels, stof en andere spullen. Je wordt bijna meteen moedeloos en met je handen in je haar vraag je je af waar je moet beginnen. Je hebt geen idee en dus schuif je je kleren van je bureaustoel af, ga je zitten en ga je iets anders doen. Als je moeder of vader later vraagt of je je kamer hebt opgeruimd, schud je je hoofd. Als je vervolgens de vraag 'waarom niet?' krijgt, weet je niet wat je moet zeggen en haal je je schouders op. 

 

Hoe kun je dit nou in het vervolg aanpakken? Hoe kun je het toch voor elkaar krijgen om je slaapkamer (of een andere ruimte) op te ruimen? Dit zijn een aantal tips:

  1. Sorteer voordat je begint. Als je je slaapkamer op moet ruimen en je ziet kleren, schoolspullen en kabels op de grond liggen, sorteer deze dan. In dit geval kom je dan uit op drie categorieën; kleren, schoolspullen en kabels. Vervolgens kun je ze één voor één opruimen.
  2. Begin met hetgeen opruimen dat de meeste plek heeft ingenomen. Is je stapel met kleren het grootst? Ruim dan eerst die op. Dan heb je daarna meer ruimte en kun je beter bedenken wat je nu gaat opruimen.
  3. Maak een lijstje van alles dat opgeruimd moet worden. Als je het echt moeilijk vindt om te beginnen en het overzicht niet kan vinden, maak dan een lijstje waarop je alles schrijft dat opgeruimd moet worden.
  4. Begin gewoon. Ja, ik weet dat ik makkelijk praten heb, maar uiteindelijk is dit de beste tip. Begin gewoon. Dan ben je klaar voordat je het weet!

 

Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad en tot volgende week!

Isabelle

 

Hi everybody,

I'll be straight to the point; everyone has to clean up from time to time. You must too. You may be lucky enough to have your mom or dad tidy up your room or make your bed, but eventually you'll have to be able to do it yourself.

That may sound very stupid. But you know, cleaning up isn't that bad at all! Not really? No not at all!

 

If you have NVLD, it can be a bit more difficult to clean up. This is because you lose the overview more easily. And if you don't have an overview, it is difficult to determine where to start. Picture this: you have to tidy up your bedroom. You enter your room and it is a terrible mess. You look around and see clothes lying on the floor, cables, fabric and other things. Almost immediately you become discouraged and with your hands in your hair you wonder where to start. You have no idea, so you slide your clothes off your office chair, sit down and do something else. When your mom or dad later asks if you've cleaned up your room, shake your head. If you then ask the question 'why not?' you don't know what to say and you shrug.

 

How can you approach this in the future? How can you manage to tidy up your bedroom (or any other space)? Here are some tips:

  1. Sort before you start. If you have to tidy up your bedroom and you see clothes, school supplies, and cables lying on the floor, sort these. In this case, you end up in three categories; clothes, school supplies and cables. Then you can clean them up one by one.
  2. Start with the cleanup that has taken up the most space. Is your pile of clothes the biggest? Then clean that up first. Then you have more space afterwards and you can better think about what to clean up now.
  3. Make a list of everything that needs to be cleaned up. If you're really having a hard time getting started and can't find the outline, make a list where you write down everything that needs to be cleaned up.
  4. Just start. Yes, I know it's easy for me to talk, but in the end this is the best tip. Just start. Then you will be ready before you know it!


I hope these tips have helped you and see you next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.