Boekenwurm (NLD in de boeken) / Bookworm (NVLD in the books)

Gepubliceerd op 27 mei 2020 om 12:03

Er zijn een heleboel boeken over NLD geschreven. Hieronder staan een paar voorbeeldjes. En goed om te weten, deze boeken kun je gewoon op bol.com bestellen.

 • Kinderen met NLD, praktische gids voor ouders en leerkrachten. Dit boek is geschreven door Annemieke van Dijk.
 • NLD gewoon anders, praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders. Dit boek is geschreven door Sandra Broekmans en Ivon Jacobs.
 • NLD bij kinderen. Geschreven door Adriaan Kievit.
 • Mijn leven met NLD. Geschreven door Frederik Paeye

Laten we eens even naar deze boeken kijken. In alle vier de boeken zijn handvatten te vinden voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Ook zijn beide boeken in begrijpelijke taal geschreven en bevatten ze algemene informatie. In het tweede boek, NLD gewoon anders, staat per schoolvak uitgewerkt hoe leerkrachten kinderen en jongeren met NLD het beste kunnen begeleiden. Een gouden tip voor jouw leerkracht/docent(en)!

Een ander voorbeeld van een boek over NLD is ‘Mijn leven met NLD’. Het boek is geschreven door professionals en door een jongen die zelf NLD heeft, zijn naam is Frederik Paye. Een betere ervaringsdeskundige kun je niet hebben! Het leuke is dat je dit boek gratis kunt lezen via Google Books, dus het kost je helemaal geen geld. Het boek is dus onder andere geschreven door Frederik. Zijn verhaal is terug te lezen in het boek. Ik moet eerlijk zeggen dat deze jongen op veel onbegrip is gestuit, omdat zijn taalontwikkeling heel vlot verliep. Zijn motorische en visueel ruimtelijke vaardigheden bleven daarbij achter. Wellicht is dit herkenbaar voor jou. Dan is een kijkje nemen in dit boek ook zeker de moeite waard!

Daarnaast is er ook een boek over NLD in het Engels beschikbaar! Wat een uitvinding! De titel van het boek is: ‘NLD from the Inside Out’ en het boek is geschreven door Michael Brian Murphy. Dit boek is geschreven voor ouders, leerkrachten en opgroeiende jongeren.

Op deze site kun je meer (Engelstalige) boeken vinden over NLD: https://nvld.org/books-nvld/

Ik wil deze blogpost graag nog een positief tintje te geven, omdat positiviteit je nu eenmaal verder brengt dan negativiteit. Ik ga sterke eigenschappen van kinderen en jongeren met NLD noemen:

 • Je woordenschatontwikkeling verloopt over het algemeen erg snel. Dit betekent dat je snel nieuwe woorden leert. Ook ken je vaak heel veel woorden!
 • Je kunt gemakkelijk dingen uit je hoofd leren. Dat is reuzehandig voor een toets of examen!
 • Je hebt oog voor detail.
 • Je leert niet alleen vroeg lezen en spellen, maar je bent er ook heel goed in.
 • Je hebt een sterk auditief geheugen. Dat wil zeggen dat je graag naar mensen luistert en dat je ook onthoudt wat deze mensen zeggen. Kei handig dus!
 • Je hebt een grote mate van zelfdiscipline en een grote dosis doorzettingsvermogen!

Kijk eens aan! Dat zijn nog een mooie puntjes om te horen! Natuurlijk is het zo dat ieder mens anders is, dat geldt ook voor mensen met NLD. Maar waarschijnlijk herken je jezelf wel in een paar puntjes.

Dank je wel voor het lezen van deze blogpost!

Groetjes,
Kelly

A lot of books have been written about NLVD. Below are a few examples. 

 • NLD from the inside out. Written by Michael Brian Murphy
 • Let's talk emotions. Written by Theresa A. Cardon

Let's take a look at these books. Both books provide tools for parents, teachers and caregivers. Both books are also written in understandable language and contain general information. 

'NLD from the Inside Out'  is written by Michael Brian Murphy. This book is written for parents, teachers and growing youngsters.

Another example of a book about NLVD is 'Let's talk emotions', written by Theresa A. Cardon. The second book is written for the person with NVLD him or herself. It helps you with understanding emotions.

You can find more books about NVLD on this website: https://nvld.org/books-nvld/

I would like to give this blog post a positive touch, because positivity simply takes you beyond negativity. I am going to mention the strong characteristics of children and young people with NLVD:

 • Your vocabulary development is generally very fast. This means that you learn new words quickly. You also often know many words!
 • You can easily memorize things. That is very handy for a test or exam!
 • You have an eye for detail.
 • You not only learn to read and spell early, but you are also very good at it.
 • You have a strong auditory memory. This means that you like to listen to people and that you also remember what these people say. So very handy!
 • You have a high degree of self-discipline and a large dose of perseverance!

Look at that! Those are good points to hear! Of course it is the case that every person is different, that also applies to people with NLVD. But you probably recognize yourself in a few points.

Thank you for reading this blogpost!

Greetings,
Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.