NLD en coördinatie / NVLD and coordination

Gepubliceerd op 20 mei 2020 om 22:11

Hoi allemaal,

Coordinatie is erg belangrijk in het dagelijkste leven bij dingen die je doet, je hebt twee soorten.  

Algemene en specifieke coördinatie. 

Je algemene coördinatie is wat je vanaf jongs af aan hebt geleerd dus de bewging vormen zoals lopen, bal vangen ect..   Je specifieke coördinatie gaat om het resultaat dus of je niet slingerend fietst, scheef knipt of de bal niet goed vangt.  

 

Ik heb zelf ook moeite met deze dingen, fietsen heb ik best snel geleerd maar knippen 

gaat nog steeds wel eens scheef en een bal vangen vind ik ook best lastig.  

Dit klinkt makkelijker gezegd dan gedaan maar oefenen is het alle beste,  als je NLD hebt kun je het gevoel hebben dat hoe vaak je het ook oefent, je er toch maar niet beter in word maar dat is niet helemaal iedere keer gaat het toch een stukje beter, het duurt misschien langer maar na een tijdje zie je toch wel progress.  

 

Zelf had ik bijvoorbeeld extra hulp bij knippen en schrijven op de basisschool, in het begin  

Vond ik dat niet zo leuk maar het heeft wel geholpen.  Nog een tip is dat wanneer je veel tegelijk moet doen je het opschrijft want als je veel tegelijk moet doen kun je gestrest  raken en bang zijn dat je iets vergeet waardoor je coördinatie dus ook minder gaat en als je het opschrijft kun je overzicht houden.  Zoals bij de meeste dingen is dit ook voor iedereen verschillend dus de ene zal er meer moeite mee hebben dan de ander.   

 

 

Ik hoop dat dit je een beetje heeft kunnen helpen. 

 

Marit  

Hey everyone,

Coordination is very important in everyday life in things you do, you have two types.
General and specific coordination.
Your general coordination is what you have learned from an early age, so the movement forms such as walking, catching the ball, etc. Your specific coordination is about the result, so whether you do not cycle swinging, cut crookedly or catch the ball properly.
 
I also have trouble with these things myself, I learned cycling pretty quickly but cut
is still sometimes crooked and catching a ball is also quite difficult.
This sounds easier said than done but practice is all the best, if you have NLD you can feel that no matter how often you practice it, you will not get better but that is not always the case every time better, it may take longer but after a while you will see progress.
 
For example, I had extra help with cutting and writing at primary school, at the beginning
I didn't like it that much but it did help. Another tip is that if you have to do a lot at the same time you write it down because if you have to do a lot at the same time you can get stressed and afraid that you will forget something so that your coordination is also less and if you write it down you can keep an overview. As with most things, this is different for everyone, so some will find it more difficult than others.
 
 
I hope this has helped you a bit.
 
Marit

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.