NLD en vriendschap / NVLD and friendship

Gepubliceerd op 26 februari 2020 om 20:06

Vriendschap.

Tja want betekent dat nou eigenlijk?

Ik denk dat voor veel mensen vriendschap een erge belangrijke rol in hen leven speelt,

je vrienden vormen een deel van wie je bent, je hebt mensen nodig om plezier mee te hebben, die je steunen als het nodig is en gewoon mensen waarmee je kunt praten.  Voor de ene is het maken van vrienden een eitje en de ander heeft er net wat weer moeite mee, ik zelf hoor bij dat laatste.

Ik heb het altijd al erg moeilijk gevonden om vrienden te maken, ik voelde me altijd anders en ik had nooit het gevoel dat ik ergens echt bij hoorde.  Toch heb ik wel vrienden en heb ik ze eigenlijk altijd ook wel gehad, tenminste zo voelde dat toen, ik ben een aantal vrienden kwijt geraakt maar mijn beste vriendin is er nog altijd en voor haar ben ik erg dankbaar, we kennen elkaar inmiddels al meer dan tien jaar dus onze vriendschap is erg sterk. Helaas zitten we beiden op een andere school dus zie ik haar niet zo vaak en heb ik ook wel momenten dat ik me alleen voel.  Naast haar heb ik gelukkig ook nog wel andere vrienden, op mijn vorige school zat ik in een leuk vriendengroepje waar ik het gevoel had dat ik mezelf wel kon zijn al waren er ook wel momenten dat ik me nog steeds alleen voelde maar we hebben ook veel gelachen wat erg fijn is.

Helaas was dat dus op mijn vorige school en zie ik ze nu een stuk minder, we hebben laatst nog afgesproken met z'n allen wat gezellig was maar ergens heb ik het gevoel dat we uiteindelijk allemaal onze eigen weg zullen gaan en ons groepje uit elkaar zal drijven.  Verder heb ik ook nog twee andere vrienden van weer een andere school.  Ik voel me dus niet echt alleen maar gewoon af en toe als ik teveel over dingen nadenk en soms als ik op school ben, ik zag er best wel tegenop om in een nieuwe klas te komen omdat veel mensen me meestal toch wel "'raar'' zullen vinden en me niet zullen begrijpen.  Toch zit ik hier ook weer in een groepje met mensen die me accepteren en ik ook leuk mee kan praten.  Vroeger zou ik eerder zeggen dat iemand een vriend is maar tegenwoordig denk ik daar meer over na, wat vriendschap nou eigenlijk betekent en wanneer je iemand die titel kunt geven.

Ik heb niet het gevoel dat ik echt vrienden heb in mijn nieuwe klas, misschien ligt het wel gewoon aan mij ik weet het niet zo goed maar ik word in ieder geval geaccepteerd en dat is fijn. Verder denk ik dat het echt om de band gaat die je met iemand hebt, dat is het belangrijkste, het maakt mij niet uit waar iemand vandaan komt, welk cultuur of geloof diegene heeft als er maar een band is en je elkaar begrijpt.

Ik vind ook dat internetvriendschap iets heel bijzonders is en dat je dus ook echt een band met iemand kan hebben die aan de andere kant van de wereld woont, natuurlijk is het anders maar dat betekent niet dat ze minder waard en belangrijk zijn, het kan juist heel fijn zijn, dit is dus ook echt een aanrader, je bent niet alleen er zijn mensen met dezelfde interesses als jij, mensen die zich hetzelfde voelen als jij, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij, misschien wonen ze niet in de buurt maar ze zijn er echt.    Ik ben zelf echt heel dankbaar voor mijn internetvriendschappen.

Ik hoop dat jullie door mijn ervaringen te horen hier iets aan hebben.

 

Tot volgende week!

Marit

Friendship.

Well, what does that mean exacly?

I think for many people friendship is  a very important part in their life.

Your friends are part of who you are, you need people to have fun with, who support you  and just people you can talk to. For one person making friends is easy and for the other it`s a little harder, which is the case for me.

I've always found it very difficult to make friends, I always felt different and I never felt that I really belonged to anything. Nevertheless, I do have friends and actually have always had them, at least that's how it felt then, I lost some friends but my best friend is still here and I am very grateful for her, we  know each other more than ten years so our friendship is very strong. Unfortunately we are both in different schools so I don't see her that often and I also have moments when I feel alone. Besides her I also have other friends, at my previous school I was in a nice group of friends where I felt I could be myself even though there were times when I still felt alone but we had alot of laughs which was great.

 

Unfortunately that was at my previous school and I see them a lot less now, we all met a while ago to have fun t, but I kinda feel like eventually we will all take our own path.
I don't have the feeling that I really have friends in my new class, maybe it's just me I don`t really know  but at least I get accepted and that's good. And, I think it is really about the bond you have with someone, that is the most important thing, I don't care where someone is from, what culture or religion they have if the thing that matters is that you understand eachother.


I also think that internet friendship is something very special and that you can really have bond with someone who might live on the other side of the world.  They`re different but not less important or worthy. I am very thankfull for my internet friendships.  There are people like you out there, people with the same intests, you just have to find them.  I hope that in some way this post might have helped you by sharing my experience.

 

Until next week!

 

Marit

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.