NLD en kerst - NVLD and Christmas

Gepubliceerd op 25 december 2019 om 17:23

Vandaag is het Kerst.

Voor vele mensen twee geweldige dagen.

Zo hoort het ook te zijn, maar als je NLD hebt, is het niet altijd alleen maar “fun and games”.

Zelf vieren wij Kerst de laatste tijd klein, gewoon met het gezin.

Vorig jaar kwamen mijn opa en oma gourmetten maar dit jaar gaan we gewoon op bezoek.

Wel zijn we met Sinterklaas men z’n allen uit eten geweest, erg gezellig maar wel z’n soort situatie waar van je verwacht wordt sociaal te zijn, waar mensen over hun leven praten en waarbij je dan soms denkt van “wat is mijn leven eigenlijk saai of nutteloos."

Natuurlijk is dat niet zo. Niemands leven is nutteloos, maar je gaat je meestal toch met andere familie leden vergelijken, of je het nou wilt of niet.

Tja, en hoe zorg je er dan voor dat je toch nog een beetje van Kerst kunt genieten……?

Ik zou zeggen verwacht niet teveel. Het hoeft niet perfect te zijn, fouten maken mag. De kip per ongeluk aan laten branden? Maak je niet te druk, zulke dingen kunnen gebeuren.  Als iets niet lukt mag je best om hulp vragen. En natuurlijk is het ook oké om je een beetje sad te voelen. Je bent heus niet de enige en je mag best een tijdje zitten mokken maar probeer deze dagen niet te laten verpesten door NLD. Op je eigen manier kun je er vast iets moois van maken.  Heb je teveel last van prikkels tijdens het kerstdiner? Geef het gewoon aan en doe even iets voor jezelf zoals een filmpje kijken, muziek luisteren of een boek lezen bijvoorbeeld.  Probeer social media een beetje te vermijden. Natuurlijk mag je de kerstfoto’s van je klasgenoten best een like geven, het is natuurlijk mooi dat zij aan de foto te zien zo’n fijne kerst hebben, maar bedenk wel dat social media maar social media is.

Misschien stonden diezelfde klasgenoten vijf minuten na de foto wel weer met elkaar te kibbelen.

Onthoud dat perfectheid niet bestaat en doe waar je je zelf goed bij voelt. Is dat gourmetten met famillie, uitgaan met vrienden of gewoon alleen, lekker op de bank met een leuke kerstfilm of misschien wel iets heel anders, er is geen manier hoe je kerst viert, je doet het lekker op je eigen manier.

 

Hierbij wens ik jullie een hopelijk fijne kerst en alvast een goed 2020

 

Marit

 

Hieronder een paar link naar blogposts die misschien ook handig zijn om te lezen voor kerst in verband met NLD. 

https://www.hetnldplan.nl/blog/375044_prikkelgevoeligheid-stimulus-sensitivity  Voor als je gevoelig bent voor prikkels

https://www.hetnldplan.nl/blog/361665_jij-bent-oke-you-are-okay  Voor als je je misschien minderwaardig zou voelen

https://www.hetnldplan.nl/blog/353064_hoe-leg-je-nld-uit  Voor als je niet weet hoe je je familie of vrienden tijdens het kerstdiner uit moet leggen dat je NLD hebt (als dit ter sprake komt).

 

Today is Christmas.

Two great days for many people.

That is how it should be, but if you have NVLD, it is not always just fun and games.

We are celebrating Christmas small lately, just with the family.

Last year my grandfather and grandmother came gourmet but this year we will just visit.

With Sinterklaas we have all been out to dinner, very pleasant but its kind of situation where you are expected to be social, where people talk about their lives and where you sometimes think of “what is my life? actually boring or useless. "

Of course that is not the case. No one's life is useless, but you will usually compare yourself with other family members, whether you like it or not.

Well, and how do you ensure that you can still enjoy Christmas a little ……?

I would say don't expect too much. It doesn't have to be perfect, you can make mistakes. Let the chicken burn by accident? Don't worry, such things can happen. If something does not work out you should ask for help. And of course it's okay to feel a bit sad. You are not the only one and you can sulk for a while, but try not to let these days ruin NLD. You can make something beautiful out of it in your own way. Do you have too many incentives during the Christmas dinner? Just indicate it and do something for yourself such as watching a movie, listening to music or reading a book for example. Try to avoid social media a little. Of course you can give the Christmas photos of your classmates a nice like, it is of course nice that they can see such a nice Christmas on the photo, but remember that social media is just social media.

Perhaps those same classmates were bickering again five minutes after the photo.

Remember that perfection does not exist and do what you feel comfortable with. Is that gourmet with family, going out with friends or just alone, relaxing on the couch with a nice Christmas film or perhaps something completely different, there is no way you celebrate Christmas, you do it nicely in your own way.

 

Hereby I wish you a Merry Christmas and a good 2020

 

Marit

 

Below a few links to blog posts that might also be useful to read before Christmas in connection with NLD.

  https://www.hetnldplan.nl/blog/375044_prikkelgevoeligheid-stimulus-sensitivity  For when you are sensitive to stimuli

https://www.hetnldplan.nl/blog/361665_jij-bent-oke-you-are-okay  For if you might feel inferior

https://www.hetnldplan.nl/blog/353064_hoe-leg-je-nld-uit  For when you do not know how to explain to your family or friends during the Christmas dinner that you have NLD (if this is discussed).

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.