Een sollicitatiegesprek / A job interview

Gepubliceerd op 8 maart 2023 om 10:41

Hoi allemaal,

 

Iedereen kent waarschijnlijk de spanning voor een sollicitatiegesprek wel. Zenuwen, buikpijn, veel naar de wc moeten, klamme handen, hoofdpijn. Geen fijne dingen. Zenuwen horen er helaas bij, maar wanneer je NLD hebt, kan een sollicitatiegesprek soms nog iets spannender zijn dan wanneer je geen NLD hebt.

 

Wanneer je NLD hebt, kan het namelijk lastiger zijn om non-verbale communicatie te begrijpen. Hier kun je best zenuwachtig van worden. Verder kun je je druk maken over of je wel of niet moet vertellen dat je NLD hebt. Een lastige keuze.

 

Hieronder vind je een aantal tips voor wanneer je een sollicitatiegesprek hebt:

  • Wanneer je het idee krijgt dat je de ander niet begrijpt, vraag dan om verduidelijking. Dit is niet raar. De ander zal juist het idee krijgen dat je geïnteresseerd bent in de baan.
  • Zorg dat je je van tevoren goed hebt verdiept in het bedrijf waar je bij gesolliciteerd hebt. Zorg dat je de functieomschrijving goed hebt begrepen en dat je dus weet wat er van je wordt verwacht in deze baan.
  • Ga bij jezelf na of je wel of niet wil vertellen dat je NLD hebt. Wanneer je het wel vertelt, kan je baas je beter begrijpen en zal er meer begrip zijn wanneer je fouten maakt die passend zijn bij NLD. Wanneer je het niet vertelt, heb je mogelijk het gevoel net als de rest te zijn, maar er zullen vanzelf ook momenten komen waarop je merkt dat je last hebt van NLD. Wanneer je het tijdens je sollicitatiegesprek meteen aankaart, heb je het maar gehad.

 

Hopelijk heb je iets aan deze tips!

Onthou dat je het vast hartstikke goed gaat doen en dat zo’n gesprek zo weer voorbij is!

Mocht je nog vragen hebben, dan mag je ons altijd een berichtje sturen!

 

Tot de volgende keer!

Groetjes,

Isabelle

Hi everybody,

 

Everyone is probably familiar with the excitement of a job interview. Nerves, stomach ache, having to go to the toilet a lot, clammy hands, headache. Not nice things. Unfortunately, nerves are part of it, but when you have NVLD, a job interview can sometimes be a bit more exciting than when you don't have NVLD.

 

When you have NVLD, it can be more difficult to understand non-verbal communication. This can make you nervous. You can also worry about whether or not you should tell them that you have NVLD. A difficult choice.

 

Below you will find a number of tips for when you have a job interview:

  • When you get the impression that you don't understand the other person, ask for clarification. This is not weird. The other person will get the idea that you are interested in the job.
  • Make sure you have thoroughly researched the company you have applied for in advance. Make sure you have a good understanding of the job description and that you know what is expected of you in this job.
  • Check with yourself whether or not you want to tell them that you have NVLD. When you do tell, your boss can understand you better and there will be more understanding when you make NVLD  mistakes that fit the NVLD-description. If you don't tell, you may feel like you're just like everyone else, but there will come times when you'll find yourself suffering from NVLD. If you immediately raise it during your job interview, you're done.

 

Hopefully these tips will help you!

Remember that you're going to do really well and that conversation like this will be over in no time!

If you have any questions, you can always send us a message!

 

Until next time!

Greetings,

IsabelleReactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.