Vallen en weer opstaan/Fall and get up again

Gepubliceerd op 21 december 2022 om 10:47

De afgelopen tijd heeft het hier flink gevroren. Veel mensen hebben hierdoor flinke uitglijders gemaakt. Ook zijn er dit weekend veel mensen gaan schaatsen. Dit is altijd weer even wennen, zeker wanneer je het een lange tijd niet meer gedaan hebt.

NLD’ers  zijn waarschijnlijk ook wat minder handig met schaatsen. Dit merk ik zelf ook hoe wel ik het ook erg leuk vindt. Maar wees gerust, ik ga deze blog niet verder aan schaatsen wijden. Wel wil ik schaatsen in deze blog als metafoor gebruiken voor de rest van het leven. In deze tijd vallen mensen vaker dan gemiddeld. Mensen met NLD zijn sowieso vaker gewend om te vallen en dat bedoel ik hier niet letterlijk maar figuurlijk. Mensen met NLD krijgen helaas vaker te maken met afwijzing en onbegrip. Hoewel NLD’ers in veel dingen goed zijn worden ze daardoor op andere vlakken overschat, wat ook weer kan leiden tot faalangst. Dit is allemaal heel erg vervelend en voor al deze dingen is meer aandacht nodig van hulpverleners, scholen, werkgevers enz. Maar NLD’ers hebben hierdoor wel een heel belangrijke les al op jonge leeftijd geleerd: 'Hoe vaak ik ook val, ik sta altijd weer op.'

Fijne woensdag!

Liefs, Ayla

 

 

It has been freezing here lately. Many people have made major slips because of this. Many people also went ice skating this weekend. This always takes some getting used to, especially when you haven't done it for a long time.

NLD'ers are probably also less handy with skates. I also notice this myself, although I also like it very much. But don't worry, I'm not going to dedicate this blog to skating any further. I do want to use skating in this blog as a metaphor for the rest of life. During this time, people fall more often than average. People with NLD are more often used to falling anyway and I don't mean that literally but figuratively. People with NLD unfortunately have to deal with rejection and misunderstanding more often. Although NLDs are good at many things, they are overrated in other areas, which can also lead to fear of failure. This is all very annoying and all these things require more attention from social workers, schools, employers, etc. But NLD people have learned a very important lesson at a young age: 'No matter how many times I fall, I always stand up again.'

Happy Wednesday!

Love, Ayla

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.