Je bent perfect zoals je bent!/ You are perfect the way you are!

Gepubliceerd op 30 november 2022 om 19:09

Hallo allemaal,

Laatst kwam ik onderstaande tekst van Rumag tegen op instagram.

‘Jij hoeft niet op een bepaalde leeftijd iets te doen of te kunnen of te moeten. Jij moet helemaal niks. Het enige wat jij moet doen, is zorgen dat jij gelukkig bent. De rest boeit niet.’

Ik vind dit een prachtige beschrijving van het leven. Helaas kan door de druk van de maatschappij, de verwachtingen die je van jezelf of die anderen van jou hebben, dit wel eens onder druk komen staan. Ik heb dit zelf ook regelmatig ervaren, en eigenlijk ervaar ik het nog steeds regelmatig. Het is niet makkelijk om de druk van de maatschappij, alle verwachtingen, meningen, gedragspatronen, overtuigingen, etc. los te laten en te kiezen voor je geluk. Maar probeer iedere dag een klein stapje te zetten om gelukkig te worden en als je het geluk hebt gevonden om dit dan vast te houden. Geluk hoeft trouwens niet altijd grootst en meeslepend te zijn. Vaak is het tegendeel zelfs waar. Ik vind het persoonlijk heerlijk om te wandelen, de zonnestralen op mijn huid te voelen, in de tuin te zitten met een goed boek, muziek te luisteren en creatief bezig te zijn. Geluk kan ook zijn om tijd met geliefden door te brengen, met je huisdier te knuffelen of om na een lange dag werken in een warm bad te ontspannen. Ga op zoek naar jouw ontspanningsmomentjes en probeer het vrije, ontspannen, gelukkige gevoel goed in je op te nemen. Hoe diepere de ontspanning, hoe meer prikkels je overdag weer kunt verwerken.

Ik wens jullie allemaal een fijne dag!

Groetjes Kelly

Hello everyone,

Recently I came across the text below from Rumag on instagram.

'You don't have to do or be able to or have to do something at a certain age. You don't have to do anything. All you have to do is make sure you're happy. The rest doesn't matter.'

I think this is a wonderful description of life. Unfortunately, due to the pressure of society, the expectations you have of yourself or that others have of you, this can sometimes come under pressure. I have experienced this myself regularly, and in fact I still experience it regularly. It is not easy to let go of the pressure of society, all expectations, opinions, behavior patterns, beliefs, etc. and choose your happiness. But try to take a small step every day to become happy and if you have found happiness to hold on to it. By the way, happiness doesn't always have to be greatest and compelling. Often the opposite is even true. I personally love to walk, to feel the sun's rays on my skin, to sit in the garden with a good book, listening to music and being creative. Happiness can also be spending time with loved ones, cuddling with your pet or relaxing in a warm bath after a long day of work. Find your moments of relaxation and try to absorb the free, relaxed, happy feeling. The deeper the relaxation, the more stimuli you can process during the day.

I wish you all a nice day!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.