NLD en verhuizen / NVLD and moving out

Gepubliceerd op 8 juli 2022 om 15:33

NLD en verhuizen, waarschijnlijk heb je weleens een betere combinatie gehoord hè. Ja, dat kunnen wij ons wel voorstellen. Bij verhuizen komt vaak flink wat stress kijken en het overzicht raak je dan soms compleet kwijt. Niet echt de meest fijne omstandigheden dus. 

 

Hoe kun je nu op een ‘NLD proof’ manier verhuizen? Hieronder geven wij je wat tips:

 • Neem de tijd om alles in te pakken. Begin op tijd met al je spullen in dozen stoppen, dan ben je ook op tijd klaar. Pak daarom elke dag een aantal dozen in.
 • Maak een to-do lijst van alles wat er moet gebeuren en streep af wat je al gedaan hebt. Zo houd je overzicht.
 • Organisatie is erg belangrijk. Als je alle dozen door elkaar heen inpakt, ben je uiteindelijk al je spullen kwijt. Het is daarom belangrijk dat je kamer voor kamer inpakt en op de doos schrijft welke spullen van welke kamer erin zitten. Geef hierbij iedere kamer in het nieuwe huis een nummer en schrijf dit nummer ook op de dozen die in die kamer horen.
 • Maak de dozen niet te zwaar. Test tijdens het inpakken af en toe of je de dozen nog op kunt tillen en of de bodem er niet onderuit valt.
 • Kijk of je spullen door de deur passen. Als je dit van tevoren weet, kun je dit doorgeven aan het verhuisbedrijf.
 • In de zomer of op hete dagen verhuizen, is niet handig omdat het dan erg warm is om al je spullen te versjouwen.
 • Niet al je spullen horen in dozen. Belangrijke papieren zoals o.a. identiteitsbewijzen of garantiedocumenten moet je apart houden zodat je hier altijd bij kunt.
 • Brandbare spullen moet je niet in dozen inpakken.
 • Waardevolle spullen zoals bijvoorbeeld elektronica kun je het beste in de originele verpakking inpakken als je deze nog hebt. Zo niet, kun je deze in verhuisdozen inpakken, maar bescherm de spullen wel door er bijvoorbeeld bubbeltjesplastic of doeken omheen te wikkelen.
 • Vergeet niet om je koelkast en diepvries leeg te halen!
 • Verander op tijd je adres zodat post naar het goede adres wordt gestuurd.
 • Je kunt zelf verhuizen of een verhuisbedrijf inschakelen. Het is goed om beide opties te overwegen. Soms kun je in aanmerking komen voor bijzondere regelingen, check of dit bij jou het geval is. Dit doe je het best via je gemeente.

 

Het belangrijkste is dat je de tijd neemt. Haast je niet en plan goed vooruit. Dit doe je bijvoorbeeld door een to-do lijst te maken, een plan agenda te kopen of een kalender te kopen met vakjes voor alle dagen zodat je precies ziet wat er gedaan moet worden.Hopelijk heb je hier iets aan! Succes met verhuizen, je kan het!

NVLD and moving, you've probably heard a better combination, haven't you. Yes, we can imagine that. Moving often involves a lot of stress and you sometimes lose the overview completely. Not really the best conditions.

 

How can you move in an 'NVLD proof' way? Below we give you some tips:

 • Take the time to pack everything. Start putting all your stuff in boxes on time, then you will be ready on time. So pack a few boxes every day.
 • Make a to-do list of everything that needs to be done and cross off what you've already done. This way you keep an overview.
 • Organization is very important. If you pack all the boxes together, you will eventually lose all your stuff. It is therefore important that you pack room by room and write on the box which items from which room are in it. Give each room in the new house a number and write this number on the boxes that belong in that room.
 • Do not make the boxes too heavy. While packing, occasionally test whether you can still lift the boxes and whether the bottom does not fall out.
 • See if your stuff fits through the door. If you know this in advance, you can pass this on to the moving company.
 • Moving in the summer or on hot days is not convenient because it is then very hot to carry all your stuff.
 • Not all your stuff belongs in boxes. You must keep important papers such as identity cards or warranty documents separately so that you can always access them.
 • You should not pack flammable items in boxes.
 • It is best to pack valuable items such as electronics in the original packaging if you still have it. If not, you can pack them in moving boxes, but protect them by wrapping bubble wrap or cloths around them.
 • Don't forget to empty your fridge and freezer!
 • Change your address in time so that mail is sent to the right address.
 • You can move yourself or hire a moving company. It is good to consider both options. Sometimes you may qualify for special schemes, check whether this is the case with you. This is best done through your municipality.

 

The most important thing is that you take your time. Don't rush and plan ahead. You can do this, for example, by making a to-do list, buying a plan agenda or buying a calendar with boxes for all days so that you can see exactly what needs to be done.Hopefully this is useful to you! Good luck moving, you can do it!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.