NLD en planning / NVLD and planning

Gepubliceerd op 8 juli 2022 om 15:32

PLANNEN

 

Eén van de meest voorkomende en grootste problemen voor mensen met N(V)LD is plannen.

Iedereen zal het wel herkennen: School, huiswerk, bijbaantje/werk, afspraken, feestjes… Zo veel te doen, maar hoe, wanneer en in welke volgorde? Je hoofd slaat op hol en sommigen raken echt in paniek. Hoe ga je hiermee dealen? De meesten van ons weten dat we alles moeten plannen, maar weten niet hoe. Hieronder zie je een aantal tips geven en handvaten aanreiken, hoe en waarmee je een planning kunt maken.

 

*Een Mascha planner: Dit is een soort planagenda (dus geen gewone agenda). Zelf ben ik hem vorig jaar gaan gebruiken en voor mijzelf werkt dit heel prettig. Ik heb andere dingen geprobeerd, maar die werkten niet voor mij.

*Een (grote) wandkalender: Dit kun je zelf maken door een groot vel papier op je muur te plakken, met daarop alle dagen van de week (en dan b.v. voor 2 weken) en dan opschrijven op welke dag je wat te doen hebt en op welke tijd.

*Whiteboard met weekplanner: Hierop staat dit al afgebeeld, zodat je alleen de afspraken moet invullen.

*Gewone agenda: Je kunt natuurlijk ook gewoon een normale agenda gebruiken. En misschien werkt dit net zo goed voor je.

*Telefoonkalender met alarmherinnering: Ben je digitaal goed aangelegd en handig met je telefoon, kun je ook je telefoonkalender gebruiken. Dit is de standaard agenda (kalender) app op je telefoon. Hierin kun je gewoon al je afspraken e.d. op dag en tijd inzetten en zelfs een alarm hiervoor instellen, zodat je herinnerd wordt aan een bepaalde afspraak.

*Apps: Er zijn ook diverse Plan Apps te downloaden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Pictogenda
  • Daymate
  • Mijn eigen plan
  • Pictoplan

 

Je ziet wel, dat er nog best wat mogelijkheden om te plannen. Het is aan jou, om te kijken wat het beste voor jou werkt en waar jij je het prettigst bij voelt. Werkt het ene niet, kun je altijd iets anders proberen. Zo ben ik er ook achter gekomen wat voor mij werkt. En dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden. Er zijn misschien nog genoeg andere manieren hoe en/of waarmee je een planning kunt maken voor jezelf. Je mag het ons natuurlijk altijd laten weten als je een goede tip voor ons en onze lezers hebt. In ieder geval veel succes met deze tips. Hopelijk hebben jullie er wat aan.

 PLANNING

 

One of the most common and biggest problems for people with N(V)LD is scheduling.

Everyone will recognize it: School, homework, side job/work, appointments, parties… So much to do, but how, when and in what order? Your head is racing and some people really panic. How are you going to deal with this? Most of us know we have to plan everything, but don't know how. Below you can see a number of tips and guidelines, how and with which you can make a plan.

 

*A Mascha planner: This is a kind of planning agenda (not an ordinary agenda). I started using it last year and it works very well for myself. I've tried other things, but they didn't work for me.

*A (large) wall calendar: You can make this yourself by sticking a large sheet of paper on your wall, with all the days of the week (and then e.g. for 2 weeks) and then writing down on which day you have what to do and what time.

*Whiteboard with weekly planner: This is already shown on this, so you only have to fill in the appointments.

*Ordinary agenda: You can of course also just use a normal agenda. And maybe this works just as well for you.

*Phone calendar with alarm reminder: If you are digitally well-versed and handy with your phone, you can also use your phone calendar. This is the default agenda (calendar) app on your phone. Here you can simply use all your appointments, etc. on the day and time and even set an alarm for this, so that you are reminded of a certain appointment.

*Apps: There are also several Plan Apps to download. Some examples of this are:

  • Icongenda
  • Daymate
  • My own plan
  • Pictoplan

You can see that there are still quite a few possibilities to plan. It's up to you to see what works best for you and what you feel most comfortable with. If one doesn't work, you can always try something else. That's how I found out what works for me. And these are of course just a few examples. There may be plenty of other ways how and/or with which you can make a schedule for yourself. Of course you can always let us know if you have a good tip for us and our readers. Anyway, good luck with these tips. Hopefully it's of some use to you.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.