NLD en autorijden / NVLD and learning to drive

Gepubliceerd op 9 september 2022 om 11:31

Hoi allemaal,

 

Ik ben Joyce en ben afkomstig uit Waalre. Dat ligt naast Eindhoven in Nederland. Ik ben 35 jaar oud en sinds mijn 27e weet ik dat ik NLD heb. Vele puzzelstukjes vielen op z’n plek.

 

Natuurlijk heb ik veel geworsteld en dat doe ik nog steeds. In dit stukje wil ik jullie meenemen in het onderwerp autorijden. Ik zie namelijk vaak voorbij komen dat mensen met NLD dit niet durven of denken dat het niet gaat lukken.

 

Toen ik 18 jaar was, ging ik rijlessen. Natuurlijk wist ik toen al dat mijn motoriek en ruimtelijk inzicht niet al te best waren. Toch voorzag ik niet al te veel problemen. Het aanleren ging echter zeer moeizaam. Ik werd compleet overspoeld en er gebeurde veel te veel tegelijk. Gelukkig had ik een instructrice die niet toestond dat ik opgaf.

 

Na heel veel oefenen en letterlijk bloed, zweet en tranen haalde ik een jaar later toch mijn rijbewijs. Ook nadat ik het felbegeerde pasje had behaald, bleef ik angstig en durfde ik niet zonder mijn moeder naast me te rijden. Toen ik in de avonden ging studeren, kocht ik toch zelf een auto omdat het openbaar vervoer geen optie was. Trillend ging ik dan toch de weg op. Tegen alle verwachtingen in ging het vanaf dat moment stukken beter. Ik had niemand die me op de vingers keek en mijn foutjes zag. Inmiddels rijd ik zonder angst rond.

 

Wat ik vooral wil meegeven, is dat autorijden dus prima kan! Terugkijkend had ik het fijn gevonden om de eerste tien lessen alleen maar bezig te zijn met leren schakelen op een terrein ergens achteraf. De stap om meteen de grote weg op te gaan was nog veel te groot. Focus je ook niet te erg op wat je mindere kwaliteiten zijn. Parkeren is nog steeds mijn sterkste kant niet en ik loop liever een stukje dan dat ik moet fileparkeren. Helemaal niet erg! Als je daardoor je zelfstandigheid hebt, is het helemaal prima! 

 

Wat ik tenslotte wil meegeven, is om je niet met andere mensen in dit proces te vergelijken. Mijn instructrice gaf me op een gegeven moment een verbod om met andere mensen over de lessen te praten zodat ik niet constant verhalen hoorde over hoe snel leeftijdsgenoten het proces oppikten. Toen ik op examen ging, wist niemand hier vanaf behalve mijn moeder. Dit heeft zoveel druk van de ketel gehaald.

 

Nu wil ik niet beweren dat iedereen kan leren autorijden, maar als de wens er is en ook maar enigszins de juiste vaardigheden, ga er dan voor!

Hi everybody,

 

My name is Joyce and I come from Waalre. It is located next to Eindhoven in the Netherlands. I am 35 years old and since I was 27 I heard I have NVLD. Many puzzle pieces fell into place.

 

Of course I struggled a lot and I still do. In this piece I want to take you into the topic of driving. I often see that people with NVLD do not dare to do this or think that it will not work.

 

When I was 18 years old, I took driving lessons. Of course I knew then that my motor skills and spatial awareness were not too good. Still, I didn't foresee too many problems. However, learning was very difficult. I was completely overwhelmed and too much was happening at once. Luckily I had an instructor who wouldn't let me give up.

 

After a lot of practice and literally blood, sweat and tears, I got my driver's license a year later. Even after I had obtained the coveted pass, I remained anxious and did not dare to drive without my mother next to me. When I went to study in the evenings, I bought a car myself because public transport was not an option. I went out on the road trembling. Against all expectations, things got much better from then on. I had no one to watch over me and see my mistakes. Now I drive around without fear.

 

What I especially want to say is that driving is fine! Looking back, I would have liked to have spent the first ten lessons only learning to shift gears in a terrain somewhere afterwards. The step to immediately go on the main road was still much too big. Also, don't focus too much on what your lesser qualities are. Parking is still not my forte and I would rather walk a bit than have to parallel park. Not bad at all! If that gives you your independence, that's totally fine!

 

Finally, what I want to say is not to compare yourself to other people in this process. At one point, my instructor banned me from talking to other people about the classes so that I wouldn't be constantly hearing stories about how quickly peers picked up on the process. When I took my exam, nobody knew about this except my mother. This has taken so much pressure off.

 

Now I'm not saying that everyone can learn to drive, but if the desire is there and even somewhat the right skills, then go for it!

Reactie plaatsen

Reacties

Sterre Hurkens
een jaar geleden

Hoi Joyce,
Je mag me gerust benaderen via sterre09@live.nl! Ik ben Sterre, 24 jaar en woonachtig in Valkenswaard. Ik weet sinds mijn 8e officieel dat ik nld heb.