Dansen / Dancing

Gepubliceerd op 15 juni 2022 om 18:49

Hoi allemaal!

 

Vandaag een blogpost over misschien een beetje een raar onderwerp, namelijk: dansen in de club (of een café, festival of feest)! 

Nu denk je misschien, ‘waarom heb je voor dat onderwerp gekozen en wat heeft het te maken met NLD?’ Ik zal het uitleggen. Als je NLD hebt, kan het lastig zijn om non-verbale communicatie te begrijpen. Maar naast begrijpen, kan het ook lastig zijn om zelf non-verbaal te communiceren of überhaupt gebruik te maken van het non-verbale in het algemeen.

 

Bij mezelf merkte ik dat ik non-verbaal communiceren opzich wel aan kan leren, maar het zal nooit mijn sterkste kant worden. Wanneer ik non-verbaal communiceer, doe ik dit door te knikken, mijn hoofd te schudden, mijn vinger of hand op te steken, te klappen, te stampen, te zwaaien, mijn duim op te steken of mijn vinger voor mijn mond te houden als ik wil dat het stil wordt. Dit lijkt best veel, maar volgens mij valt het nogal mee. 

 

Maar goed, toen ik 18 werd, mocht ik officieel op stap. Dit heb ik een aantal keer gedaan en dat was best leuk! Ik merkte alleen wel dat ik echt totaal niet wist hoe ik moest dansen. Nu ik 20 ben, denk ik dat het een beetje door heb. Laatst was ik op een bruiloft en daar heb ik voor het eerst echt gedanst. Dat was weliswaar met een beetje alcohol, maar je hebt zeker geen alcohol nodig om te kunnen dansen! En niks voordat je 18 bent (in Nederland) of 21 (in de Verenigde Staten).

 

Dit zijn mijn tips voor jullie om te dansen:

 • Begin met een beetje mee te bewegen op de muziek. Bijvoorbeeld door met je hoofd te knikken of met je voet mee te tikken op de maat van de muziek. Of allebei!
 • Zing mee met de muziek!
 • Als je een beker in je hand hebt, heb je nog maar 1 hand vrij. Dit helpt mij soms om makkelijker te dansen, omdat ik nog maar met 1 hand echt hoef te dansen.
 • Dans met iemand samen. Je zult je dan minder bekeken voelen en je hebt plezier met degene waarmee je dans. Je kunt daarnaast ook kijken naar hoe hij/zij danst en dit nadoen
 • Kijk naar hoe andere mensen dansen en doe dit na 
 • Doe het gewoon! Begin gewoon te dansen. Maakt niet uit op welke manier. Er is niemand die gaat bekijken en analyseren hoe jij staat te dansen. Je hoeft je dus echt niet bekeken te voelen

 

Misschien was dit een beetje een ongemakkelijke blogpost om te lezen, maar ik hoop toch dat het iemand heeft geholpen! Onthoud: iedereen kan dansen! Ook jij! En je hoeft echt geen professional te zijn :)

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hi everybody!

 

Today a blog post about perhaps a bit of a weird topic, namely: dancing in the club (or a cafe, festival or party)!

Now you may be thinking, 'why did you choose that topic and what does it have to do with NVLD?' I'll explain. If you have NVLD, it can be difficult to understand non-verbal communication. But in addition to understanding, it can also be difficult to communicate non-verbally yourself or to use the non-verbal in general at all.

 

I noticed in myself that I can learn to communicate non-verbally, but it will never become my forte. When I communicate non-verbally, I do so by nodding, shaking my head, raising my finger or hand, clapping, stamping, waving, raising my thumb, or putting my finger over my mouth when I want children in the classroom to be quiet. This seems like a lot, but I think it's not that bad.

 

Anyway, when I turned 18, I was officially allowed to go out. I've done this a few times and it was quite fun! I just noticed that I really didn't know how to dance at all. Now that I'm 20, I think I've sort of figured it out. Recently I was at a wedding and there I really danced for the first time. That was admittedly with a little alcohol, but you certainly don't need alcohol to dance! And nothing until you are 18 (in the Netherlands) or 21 (in the United States).

 

Here are my tips for you to dance:

 • Start by moving a little with the music. For example by nodding your head or tapping your foot to the beat of the music. Or both!
 • Sing along with the music!
 • If you have a cup in your hand, you only have 1 hand left. This sometimes helps me to dance more easily, because I only really have to dance with 1 hand.
 • Dance with someone. You will feel less watched and you will have fun with the one you dance with. You can also watch how he/she dances and imitate this
 • Watch other people dance and imitate this
 • Just do it! Just start dancing. Doesn't matter which way. No one is going to watch and analyze how you are dancing. So you really don't have to feel watched

 

Maybe this was a bit of an awkward blog post to read, but I hope it helped someone anyway! Remember: anyone can dance! You too! And you really don't have to be a professional :)

 

Until next week!

Isabelle

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.