Problemen/ Problems

Gepubliceerd op 8 juni 2022 om 17:37

Hoi allemaal,

Vandaag gaan we het hebben over problemen. Problemen zijn er namelijk in alle soorten en maten. Maar zijn problemen vaak wel zo groot als we denken dat ze zijn? 

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met problemen. Soms zullen problemen groot lijken, soms wat kleiner. Ik gebruik bewust het woord "lijken" want een probleem is eigenlijk iets heel bijzonders. Iets wat voor iedereen anders is. Voor mij is het bijvoorbeeld een probleem als ik geen duidelijkheid krijg over een afspraak. Dat ik bijvoorbeeld niet weet waar ik moet zijn en hoe laat. Voor iemand anders kan dat allemaal geen probleem zijn, de ander laat alles rustig op zich afkomen. 

Dan is er nog iets. Soms lijken problemen levensgroot, terwijl ze in werkelijkheid, als je er vanaf een afstandje naar kijkt, eigenlijk ieniemienie zijn. Zo kon ik me enorme zorgen maken als puber als ik mijn huiswerk niet af had bij die ene strenge docent. Ik zag het als een probleem met als onderliggende angst dan hij me dan lui, ongeïnteresseerd en zwak vond. De afbeelding van Psychologie Magazine hieronder laat zien wat ik daarnet beschreef, dat problemen vaak groter lijken dan ze echt zijn. 

Hi everyone,

Today we are going to talk about problems. Problems come in all shapes and sizes. But are problems often as big as we think they are?

Everyone faces problems in his or her life. Sometimes problems will seem big, sometimes smaller. I deliberately use the word "seem" because a problem is actually something very special. Something that is different for everyone. For example, it is a problem for me if I do not get clarity about an appointment. For example, I don't know where to be and what time. For someone else, all this can be no problem, the other lets everything calmly come to him.


Then there's something else. Sometimes problems seem life-sized, when in reality, if you look at them from a distance, they are actually very small. For example, as a teenager I could worry enormously if I didn't finish my homework with that one strict teacher. I saw it as a problem with the underlying fear of him finding me lazy, disinterested and weak. The image from Psychology Magazine below shows what I just described, that problems often seem bigger than they really are.

Probeer de volgende keer als je een probleem hebt een stapje naar achteren te doen en na te gaan of het probleem wel zo levensgroot is als jij op dit moment denkt. Waarschijnlijk valt het mee en mocht dat niet het geval zijn, praat er dan met iemand over. Praten werkt vaak opluchtend en is dus een goede tip. 

Hopelijk kunnen jullie hier iets mee! 

Groetjes Kelly

 

 

The next time you have a problem, try to take a step back and see if the problem is as big as you currently think it is. It's probably not that bad, and if not, talk to someone about it. Talking is often a relief and is therefore a good tip.

Hopefully you can do something with this!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.