Je kan het!/ You can do it!

Gepubliceerd op 4 mei 2022 om 19:06

Hey allemaal,

Wat leuk dat je deze blogpost heb aangeklikt om te lezen. Ik vind dat het tijd is om te schrijven over vertrouwen op je eigen levenspad. Dus verrassing, daar gaat deze blogpost over 😉

Vertrouwen op je eigen levenspad kan nogal zwaar en misschien ook wat zweverig klinken. Het onderstaande gedichtje van LiefLeven kwam ik laatst op Instagram tegen. Lees het maar eens rustig door.

Ieder mens draagt een rugzak met pijn
en de zon zal er niet iedere dag zijn
Maar dankzij die diepen dalen, weten we
dat we zijn geboren om te stralen

Voel je de woorden binnenkomen in je hoofd, in de lichaam, in je hart? Misschien voel je kippenvel, misschien voel je tranen branden achter je ogen of rollen er tranen over je wangen en misschien voel je helemaal niks. Alles is oké.

Ik kies ervoor bovenstaand gedichtje met jullie te delen, omdat dit heel mooi aangeeft dat er altijd iets op je pad komt wat je aankunt. Ook zul je je dromen bereiken, als je er maar lang genoeg in gelooft. Natuurlijk is de weg ernaartoe niet altijd makkelijk, soms integendeel zelfs, maar uiteindelijk gloort er licht aan het einde van de tunnel. Iedereen heeft een eigen levenspad en die mag jij gaan ontdekken. Jij mag jouw leven gaan ontdekken. Jij mag alle ups en downs nemen, op bergtoppen lopen en door de diepe dalen gaan. Jij mag lachen, huilen, boos zijn, genieten, lief hebben en je dromen waarmaken. Jij mag jouw leven leven. Jij mag jouw leven leven in jouw eigen tempo, want uiteindelijk leidt jouw pad je naar jouw ultieme droom. Je kan het!

Groetjes Kelly

Hey everyone,

Thank you so much for clicking this blog post to read. I think it's time to write about trusting your own life path. So surprise, that's what this blog post is about 😉

Trusting your own life path can sound quite heavy and maybe also a bit vague. I recently came across the poem below by LiefLeven on Instagram. Please read it carefully.

Every man carries a backpack of pain
and the sun won't be there every day
But thanks to those deep valleys we
know we were born to shine

Can you feel the words entering your head, your body, your heart? You may feel goosebumps, you may feel tears burning behind your eyes, or tears rolling down your cheeks, and you may not feel anything at all. Everything is alright.

I choose to share the above poem with you, because it shows very nicely that there is always something coming your way that you can handle. Also, if you believe in them long enough, you will achieve your dreams. Of course, the road to get there is not always easy, sometimes on the contrary, but in the end there is light at the end of the tunnel. Everyone has their own life path and you can discover it. You can discover your life. You can take all the ups and downs, walk on mountain tops and go through the deep valleys. You can laugh, cry, be angry, enjoy, love and make your dreams come true. You can live your life. You can live your life at your own pace, because ultimately your path will lead you to your ultimate dream. You can do it!

Greetings Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.