Hoe ik accepteerde dat ik NLD heb / How I've accepted that I have NVLD

Gepubliceerd op 9 december 2020 om 14:00

Hallo allemaal,

Deze week ga ik de blogpost schrijven over hoe je kan accepteren dat je NLD hebt.

Het is zeker niet makkelijk om te accepteren dat je NLD hebt. Bij mij duurde het heel lang voordat ik accepteerde dat ik NLD heb.

Nadat er geconstateerd was dat ik NLD heb, besefte ik nog niet wat het was en maakte ik me er nog niet druk om, maar ik voelde me wel altijd al anders dan andere kinderen.

Naarmate ik ouder werd, besefte ik steeds meer was NLD inhield en had het daar erg moeilijk mee.

IK WILDE HET NIET ACCEPTEREN!!!!!!!

Ook durfde ik het nooit tegen iemand te vertellen, omdat ik dacht dat mensen me dan raar en stom zouden vinden.

Ik heb hierover veel gesprekken gehad met mijn ouders. Doordat zij zeiden dat het niet ernstig was, accepteerde ik het steeds meer.

Nadat ik op school een presentatie heb gegeven over mezelf en daarin NLD heb behandeld en daarna geen negatieve reacties heb gehad, was het voor mij ook makkelijker om het nu eindelijk te accepteren.

Hieronder geef ik tips over hoe je het kan accepteren

 

Tips:

  • Tip 1: Praat er met iemand over die je vertrouwt. (ouders, andere familieleden, vrienden/vriendinnen, professionals, enz.)
  • Tip 2: Ga er over lezen. Je kunt natuurlijk al veel informatie vinden op Het NLD-Plan, maar je hebt ook boeken over NLD. Of je zoekt het gewoon op internet.
  • Tip 3: Probeer in contact te komen met mensen die ook NLD hebben en stel vragen aan die mensen. (bijvoorbeeld op forums)

Ik hoop dat jullie iets aan deze tips hebben, zodat je het later misschien ook gaat accepteren.

 

Tot de volgende keer.

Groetjes Anouck

Hello everyone,

This week I'm going to write the blog post about how to accept that you have NLD.

It is certainly not easy to accept that you have NLD. It took me a long time to accept that I have NLD.

After finding out that I have NLD, I didn't realize what it was and didn't worry about it yet, but I always felt different from other kids.

As I got older, I realized more and more was NLD and had a very difficult time with that.

I DIDN'T ACCEPT !!!!!!!

Also, I never dared to tell anyone, because I thought people would think I was strange and stupid.

I have had many conversations with my parents about this. Because they said it was not serious, I increasingly accepted it.

After I gave a presentation about myself at school and treated NLD in it and after that I had no negative reactions, it was also easier for me to finally accept it.

Below I give tips on how to accept it

 

Tips:

Tip 1: Talk to someone you trust about it. (parents, other family members, friends, professionals, etc.)
Tip 2: Read about it. You can of course already find a lot of information on Het NLD-Plan, but you also have books about NLD. Or you just search the internet.
Tip 3: Try to get in touch with people who also have NLD and ask those people questions. (for example on forums)
I hope these tips help you, so that you may also accept it later.

 

Until next time.

Greetings Anouck

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.