NLD en dingen loslaten / NVLD and letting things go

Gepubliceerd op 9 september 2020 om 16:16

Hoi allemaal,

Het is best een tijd geleden dat ik een blogpost schreef. Vandaag wil ik het graag hebben over NLD en dingen loslaten. Dingen loslaten kan best wel lastig zijn. Misschien niet altijd, maar bij mij vaak wel. De gouden tip om dingen los te laten, heb ik nog niet gevonden en dat maakt dat deze blogpost ook niet perfect is, maar toch wilde ik 'm graag schrijven. Ik kan me heel druk maken over sommige dingen en dan blijf ik piekeren. Maar wat doe je dan? Als je zo blijft hangen in je eigen denken?

Voordat ik jullie een aantal tips ga geven, wil ik het eerst even hebben over wat er in je hoofd allemaal kan gebeuren op het moment dat je aan het piekeren bent: je voelt je onrustig, angstig misschien, lusteloos, misselijk of je hebt andere klachten. Je begint je om alles zorgen te maken en niets lijkt je te kalmeren. Je weet dat er eigenlijk niet veel aan de hand is, maar toch kun je het niet loslaten.

En nu?

1. Wees je ervan bewust dat je aan het piekeren bent.

Ja, ik weet dat dat een stuk makkelijker klinkt dan dat het is. Maar probeer het. Op deze manier relativeer je de situatie voor jezelf en zie je in dat je het erger maakt dan dat het is.

 

2. Zet je gedachten op een rijtje.Dat klinkt misschien heel cliché, maar probeer eens te benoemen (eventueel hardop) wat je allemaal bezighoudt. Zo word je je bewust van je gedachten en kun je ze ordenen.

 

3. Probeer een oplossing te vinden voor de gedachten die je niet los kan laten. 

Als het te maken heeft met een boodschap die je nog moet doen, maar niet op dit moment kan doen, probeer dan te zeggen "Oké, ik weet dat ik dat nog moet doen en ik doe het dan en dan (noem een tijdstip)." Op die manier kun je het inplannen en als het dan duidelijk is, is het makkelijker om het los te laten.

 

4. Kun je geen controle uitoefenen op hetgeen dat je bezig houdt? Laat het dan.

Ja, dat is makkelijk gezegd, ik weet het. Maar het heeft geen zin om controle te willen uitoefenen over dingen waar je geen controle over hebt. Echt niet. Dus probeer aan iets anders te denken, zoek afleiding. De volgende dag voel je je waarschijnlijk al een stuk beter.

 

En onthoud; het komt allemaal goed. Echt waar. Daar hoef je nooit aan te twijfelen.

 

Tot volgende week!

Isabelle

 

 

Hi everybody,

It has been quite a while since I wrote a blog post. Today I would like to talk about NVLD and let things go. Letting go of things can be tricky. Maybe not always, but often with me. I don't know THE answer on how to let things go and because of that, this blogpost isn't perfect. But I still wanted to write it and hand out a few tips to you. I can get really worried about some things and then I keep worrying. But what do you do then? If you get stuck like that in your own thinking?

Before I give you some tips, I first want to talk about what can happen in your head when you are worrying: you feel restless, perhaps anxious, listless, nauseous or you have other complaints . You start to worry about everything and nothing seems to calm you down. You know there isn't much going on, but you can't let go.

And now?

1. Be aware that you are worrying.

Yes, I know that sounds a lot easier than it is. But try it. In this way you put the situation in perspective for yourself and you see that you are making it worse than it is.

 

2. Organize your thoughts. That may sound very cliché, but try to name (possibly out loud) what is on your mind. In this way you become aware of your thoughts and you can organize them.

 

3. Try to find a solution for the thoughts that you cannot let go.

If it has to do with a message you have yet to do but can't do right now, try saying "Okay, I know I have to do that and I'll do it then and then (name a time). " That way you can schedule it and when it is clear, it is easier to let it go.

 

4. Can't you control what you're doing? Then leave it.

Yes, that's easy to say, I know. But there is no point in wanting to control things that you cannot control. Not really. So try to think of something else, look for distraction. You'll probably feel a lot better the next day.

 

And remember; it will be all right. Really. You never have to doubt that.

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.