Hoe maak je een goede planning? / How to make a good planning?

Gepubliceerd op 17 juni 2020 om 13:25

Plannen en NLD, het is een moeilijke combinatie. Om je een beetje wegwijs te maken in planningsland ga ik je in deze blogpost wat tips geven om een werkbare weekplanning te maken.

Hieronder staat een stappenplan:

  • Maak een lijstje met alles wat je moet en wilt doen. Hierbij schrijf je alles op, dus alle schooltaken, sportafspraken, feestjes, etc.
  • Nu je een (lange) lijst hebt, schrijf je achter alles de datum. Stel, je hebt ‘hockey’ opgeschreven, dan schrijf je er nu bijvoorbeeld achter ‘maandag van 18.45 – 19.30uur’. Dat krijg je voor jezelf duidelijk wat je wanneer moet/wilt doen.
  • Bij schooltaken schrijf je op wanneer de deadline is, bijvoorbeeld burgerschap: deadline 19 juni. Je krijgt dan voor jezelf duidelijk welke schooltaken prioriteit hebben en welke nog een paar dagen kunnen wachten.
  • Nu pak je je agenda erbij (papier of digitaal, maar net wat je voorkeur heeft). Schrijf nu op wat je op maandag gaat doen en hoe laat. Een voorbeeldje:

Maandag

7.50uur

Opstaan , douchen en ontbijten

8.20 – 8.50uur

Naar school fietsen

8.50 - 9.00uur

Lessen op school volgen

15.00 - 15.30uur

Naar huis fietsen

15.30-16.30uur

Thee drinken, appen met vrienden

16.30-17.00uur

Huiswerk maken:
- Rekenen – 10 min

- Nederlands – 15 min

- Engels – 5 min

17.00-17.45uur

Leren voor toetsen, examens en tentamens:

- Engels – 20 min

- Nederlands – 10 min

- Burgerschap – 15 min

17.45-18.30uur

Koken, eten en afwassen

18.30-18.45uur

Fietsen naar de hockeyclub

18.45-19.30uur

Hockeyen

19.30-20.00uur

Douchen en naar huis fietsen

20.00-20.30uur

Afmaken huiswerk: rekenen

20.30-21.30uur

Netflixen, appen met vrienden, etc.

21.30-22.00uur

Tandenpoetsen, tas inpakken, kleding klaarleggen voor morgen

22.00uur

Naar bed, welterusten!

 

Dit schema kun je ook voor de andere dagen van de week maken, zodat je overzicht voor jezelf krijgt. Het is natuurlijk niet zo erg als je bijvoorbeeld ergens 5 minuutjes korter of langer overdoet. Het is een globale indeling van de dag om meer structuur in je leven te krijgen.

Ik hoop dat dit je verder helpt!

Tot volgende week!

Groetjes, Kelly

Plans and NLD, it is a difficult combination. In order to familiarize you a little with planning country, I will give you some tips in this blog post to make a workable weekly planning.

Below is a step-by-step plan:

• Make a list of everything you need and want to do. You write down everything, so all school tasks, sports appointments, parties, etc.
• Now that you have a (long) list, you write down the date behind everything. Suppose you have written 'hockey', then you now write it after 'Monday from 6.45 pm - 7.30 pm'. You get that clear to yourself what you should / want to do when.
• For school tasks you write down when the deadline is, for example citizenship: deadline June 19. You then get clear to yourself which school tasks have priority and which can wait a few more days.
• Now you take your agenda (paper or digital, but just what you prefer). Now write down what you are going to do on Monday and what time. An example:

Monday
7.50 am

Get up, shower and have breakfast

8.20am - 8.50 am

Cycle to school

8.50 am - 9.00 am

Take classes at school

3.00 pm - 3.30pm

Cycle home

3.30-4.30 pm

Drink tea, chat with friends
4.30-5.00 pm

Do homework:
- Math - 10 min
- Dutch - 15 min
- English - 5 min

5.00 - 5.45 pm

Learning for tests, exams and exams:
- English - 20 min
- Dutch - 10 min
- Citizenship - 15 min

5.45 - 6.30 pm

Cooking, eating and washing up

6:30 - 6:45 pm

Cycling to the hockey club

6:45 - 7:30 pm

Hockey

7:30 - 8:00 pm
Shower and cycle home

8:00 - 8:30 pm

Finishing homework: arithmetic

8:30 - 9:30 pm

Netflix, chat with friends, etc.

9:30 -10:00 pm

Brushing teeth, packing bag, preparing clothes for tomorrow

10:00 pm

To bed, good night!

 

 

You can also make this schedule for the other days of the week, so that you get an overview for yourself. Of course it is not so bad if you do something 5 minutes shorter or longer. It is a global division of the day to get more structure in your life.

I hope this helps you further!

Until next week!

Greetings, Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.