Een handelingswijzer voor NLD / An action guide for NVLD

Gepubliceerd op 25 maart 2020 om 14:49

Hallo allemaal,

Ik ben Kelly en ik kom het team van Het NLD-Plan versterken! Voor een stukje over mij, zie het kopje 'over', of klik op deze link: https://www.hetnldplan.nl/over 

Dat is hij dan, mijn allereerste blogpost. Ik vind het best een beetje spannend wat jullie ervan zullen vinden 😊

Vandaag ga ik schrijven over NLD in de klas. Ik heb enkele weken geleden voor mijn opleiding, onderwijsassistent, een handelingswijzer moeten maken. Ik heb er toen voor gekozen om deze handelingswijzer over NLD te doen. In deze handelingswijzer heb ik tips gezet voor leerkrachten om om te gaan met kinderen met NLD. Kinderen kunnen verschillende ‘problemen’ ervaren. Zo kun je moeite hebben met ruimtelijk inzicht, kaartlezen en topografie. Een tip voor de leerkracht is daarbij om het kind andere methodes aan te reiken dan de standaardmethode. Daarnaast kun je moeite hebben met je fijne motoriek. De leerkracht zou je hierbij kunnen helpen door je extra klei- en schilderopdrachten te geven. Op die manier oefen je je motoriek én ben je creatief bezig. Twee vliegen in één klap dus! Verder kun je als NLD’er moeite hebben met het maken van vrienden. De leerkracht zou je hierbij kunnen helpen door je samen met leeftijdsgenootjes te laten spelen of samen te laten werken. Als kind/jongere met NLD heb je moeite met het oppikken van de non-verbale informatie. Dat is helemaal niet erg, het vraagt alleen van begrip en aanpassingsvermogen van je omgeving. Jouw juf of meester kan je hierbij eenvoudig helpen door precies te vertellen wat je moet doen, dus zonder allerlei uitwijdingen en dergelijke. Het zou ook zo kunnen zijn dat je ervaart dat geluiden erg sterk bij je binnenkomen. In de klas zou je docent jou meer tijd moeten geven om na te denken en om bijvoorbeeld een koptelefoon te gebruiken als het in de klas te druk wordt. Ten slotte hebben veel kinderen/jongeren met NLD moeite met het houden van overzicht. Op jouw school kunnen ze je daarbij helpen door je stappenplannen te geven hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken. Ook is het erg fijn als je docent je duidelijkheid kan geven door middel van structuur.

In de afbeelding hieronder is nog een overzichtelijk terug te lezen wat enkele kenmerken van NLD zijn en hoe ze jou daar op school bij kunnen helpen. Deze handelingswijzer kun je ook aan je juf, meester, docent, mentor of (loopbaan)begeleid(st)er geven.

Lieve allemaal, dit was mijn allereerste blogpost. Ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden; reacties horen we graag 😊 En voor ik het vergeet, stem op onze poll van deze week!

Groetjes en tot de volgende keer,

Kelly

 

Hello all,

My name is Kelly and I will join the NLD-Plan team! For a bit about me, see 'over', or click on this link: https://www.hetnldplan.nl/over

That's it, my very first blog post. I find it quite exciting what you will think of it 😊 Today I will write about NLD in the classroom. A few weeks ago I had to make an action guide for my education, teaching assistant. I then chose to do this action guide about NLD. In this course guide I have put tips for teachers to deal with children with NLD. Children can experience different "problems". For example, you may have difficulty with spatial insight, map reading and topography. A tip for the teacher is to offer the child different methods than the standard method. You can also have trouble with your fine motor skills. The teacher could help you with this by giving you extra clay and painting assignments. That way you practice your motor skills and you are creative. So two birds with one stone! Furthermore, as a NLD'er you can have trouble making friends. The teacher could help you with this by letting yourself play or work together with peers. As a child / young person with NLD, you have trouble picking up the non-verbal information. That is not a problem at all, it only requires understanding and adaptability from your environment. Your teacher or master can easily help you with this by telling exactly what to do, so without all kinds of extensions and the like. It could also be that you experience that sounds enter you very strongly. In the classroom, your teacher should give you more time to think and, for example, use headphones if it gets too busy in the classroom. Finally, many children / young people with NLD have trouble keeping an overview. At your school they can help you with this by giving you step-by-step plans on how to tackle certain things. It is also very nice if your teacher can give you clarity through structure.

Dear all, this was my very first blog post. I am very curious what you think of it; comments we would love to hear 😊 And before I forget, vote for this week's poll!

Greetings and until next time,

Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.