Josies ervaring / Josies experience

Gepubliceerd op 3 oktober 2022 om 17:53

"Als ik me afsluit voor al die andere prikkels moet ik ze later alsnog verwerken, ze blijven toch binnenkomen." - Josie

 

Wanneer er veel dingen om haar heen gebeuren is het moeilijk om te focussen op één ding. Bijvoorbeeld op school in een gemengde klas, waar allemaal groepjes met elkaar tegelijk aan het overleggen zijn. Alle gesprekken komen binnen, en afsluiten gaat niet, want de prikkels moeten dan toch een keer verwerkt worden. Ook op werk, waar allerlei geluiden door elkaar heen lopen, is dit lastig. 

"Het is dan alsof er 4 liedjes op hetzelfde moment worden afgespeeld."

Text accompanying the photo: "I want to focus on one thing, but the other sounds also require attention.
If I try to shut myself off from those sounds, I have to process them later." - Josie

 

When many things are happening around her, it is difficult to focus on one thing. For example at school in a mixed class, where all groups are discussing with each other at the same time. All conversations come in, and it is impossible to close, because the incentives then have to be processed at some point. This is also difficult at work, where all kinds of sounds are intertwined.
"It's like playing 4 songs at the same time."

Reactie plaatsen

Reacties

Sofia Goncalves
2 jaar geleden

I feel this a lot. We take breaks from classes in the auditoria and I always find it difficult to follow conversations/ come up with things to start conversations when there are so many stimuli.