Songtext

Gepubliceerd op 14 september 2022 om 20:07

Hallo allemaal,

Een tijdje terug hoorde ik een heel mooi en puur liedje op de radio. Later kwam ik erachter dat het liedje ‘stralen’ heet en gezongen wordt door Nielson. Ik weet niet of je het liedje kent, maar ik wil je meenemen in deze songtekst.
Het liedje ‘stralen’ gaat over terugkijken naar vroeger met tranen in je ogen. Je voelt de emoties van toen, intens. Je tranen zijn door de tijd minder geworden, maar het gevoel is er nog, of zoals Nielson zingt ‘tijd verdrijft de tranen wel maar maakt het niet goed’. Het liedje gaat ook over kijken naar geluksmomentjes, het tellen van zegeningen en positief blijven in een zware tijd. De woorden die Nielson gebruikt om dit te omschrijven, vind ik zo puur dat ik ze ga citeren: ‘Op de donkerste momenten komt het licht me toch weer halen’ en ‘In diepe dalen vooruit durven kijken zonder richtingsgevoel’. Ook gaat het liedje over proberen, angsten aangaan, uitdagingen opzoeken en je grenzen verleggen. Nielson zingt daarover ‘Met de stroom mee, niet forceren – niet meer denken, maar proberen – op je bek gaan, ervan leren – het is het allemaal waard’.
Ik deel dit liedje en een stukje van de songtekst met jullie, omdat ik iedereen een hart onder de riem wil steken. Ik wil jullie laten weten dat je tranen mag hebben, dat je verdrietig mag zijn, dat je blij mag zijn, dat je je emoties mag toelaten, dat je fouten mag maken en grenzen mag opzoeken. Jij doet ertoe, echt waar! Ik nodig je uit het liedje zelf eens te luisteren op een stil plekje waar je even ongestoord kunt zitten. Leg je hand op de hart, doe je ogen dicht en laat de woorden binnenkomen.


Fijne woensdag!

Groetjes,

Kelly

 

 

Hi everyone,


A while back I heard a very beautiful and pure song on the radio. Later I found out that the song is called 'stralen' and is sung by Nielson. I don't know if you know the song, but I want to take you into this lyrics.
The song 'Stralen' is about looking back to the past with tears in your eyes. You feel the emotions from then, intensely. Your tears have diminished over time, but the feeling is still there, or as Nielson sings, 'time will dispel the tears but won't make it right'. The song is also about looking at moments of happiness, counting blessings and staying positive in a difficult time. The words Nielson uses to describe this are so pure that I'm going to quote them: 'In the darkest moments the light comes to get me again' and 'Daring to look ahead into deep valleys without a sense of direction'. The song is also about trying, facing fears, seeking challenges and pushing your limits. Nielson sings about this: 'Go with the flow, don't force it – stop thinking, try – go nuts, learn from it – it's all worth it'.
I share this song and some of the lyrics with you, because I want to put a heart to everyone. I want to let you know that you can have tears, that you can be sad, that you can be happy, that you can let your emotions in, that you can make mistakes and push boundaries. You matter, you really do! I invite you to listen to the song for yourself in a quiet place where you can sit undisturbed for a while. Put you're hand Open your heart, close your eyes and let the words come in.

 

Happy Wednesday!

Greetings,

Kelly

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.