NLD en vrienden maken / NVLD and making friends

Gepubliceerd op 2 november 2022 om 11:28

Hoi! Wat leuk dat je deze blogpost leest!

 

Vandaag schrijf ik een stukje over vrienden maken. Soms (ook als je geen NLD hebt) kan het heel lastig zijn om vrienden te maken. Zelf had ik daar vroeger ook last van. Ik had meestal één of twee vriendinnetjes en dat was het. Op zich was dat prima, maar wanneer zij ziek waren of met iemand anders wilden spelen, had ik niemand. Dat was soms best wel vervelend en ik kon daar best wel verdrietig om worden. 

 

Nu ik ouder ben, weet ik dat er bepaalde manieren zijn om vrienden te maken. Ik denk dat je die manieren ook wel toe kunt passen als kind. Hieronder heb ik ze voor je opgeschreven:

  1. Stel jezelf voor. Vertel de ander je naam en vraag ook naar zijn/haar naam
  2. Vraag aan de ander wat hij/zij leuk vindt om te doen en bedenk dan of jij dit ook leuk vindt. Als dat zo is, kunnen jullie die activiteit misschien wel samen doen!
  3. Vraag de ander om bijvoorbeeld samen een spelletje te doen
  4. Maak een praatje met de ander over bijvoorbeeld het weer, een les die je hebt gehad of wat je in het weekend/vakantie gaat doen

 

Met deze tips wordt het hopelijk al iets makkelijker om vrienden te maken. Hierbij wil ik wel nog zeggen dat het niet uitmaakt hoeveel vrienden je hebt. Het is belangrijker om vrienden te hebben die er voor je zijn dan om veel vrienden te hebben waar je eigenlijk niet echt bevriend mee bent. 

 

Als je meer wil weten over vrienden maken, mag je altijd een berichtje sturen naar info@hetnldplan.nl We helpen je graag!

 

Tot volgende week!

Isabelle

Hi! How nice of you to read this blog post!

 

Today I am writing a piece about making friends. Sometimes (even if you don't have NLD) it can be very difficult to make friends. I used to suffer from this myself. I usually had one or two girlfriends and that was it. That was fine in itself, but when they were sick or wanted to play with someone else, I had no one. That was sometimes quite annoying and I could be quite sad about it.

 

Now that I'm older, I know there are certain ways to make friends. I think you can also use those ways as a child. I have written them down for you below:

Introduce yourself. Tell the other your name and ask for his/her name too

Ask the other person what he/she likes to do and then think about whether you like it too. If so, maybe you two could do that activity together!

Ask the other person to play a game together, for example

Have a chat with the other person about, for example, the weather, a lesson you have had or what you are going to do during the weekend / holiday

 

Hopefully these tips will make it a little easier to make friends. I would also like to say that it does not matter how many friends you have. It's more important to have friends who are there for you than to have a lot of friends you're not really friends with.

 

If you want to know more about making friends, you can always send a message to info@hetnldplan.nl We are happy to help you!

 

Until next week!

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.