Hobby’s

Gepubliceerd op 31 augustus 2022 om 12:49

Jij hebt vast wel een hobby. Iets wat je heel leuk vind om te doen. Misschien zit je buiten school nog op een sport of bespeel je een muziekinstrument. Maar ook als je niet op een clubje zit zijn er vast nog dingen die je leuk vind. Bijvoorbeeld spelletjes spelen of tijd met je huisdier doorbrengen. Ook dat kunnen hobby’s zijn. Voor jou zijn sommige sporten waarschijnlijk wat moeilijker. Vaak vind je dingen die moeilijk voor je zijn ook minder leuk. Toch is dit niet altijd zo. Als je NLD hebt kan je prima op een sport zoals voetbal of tennis of een individuele sport zoals schaatsen of zwemmen,  maar het kost waarschijnlijk iets meer tijd om het goed te leren. Als je niet op een beweegsport wil kan een denksport zoals schaken of dammen misschien wel leuk zijn. 

Kinderen met NLD zijn vaak heel goed met taal. Er zijn een aantal hobby’s die hier goed bij kunnen passen. Bijvoorbeeld lezen,  zingen, toneelspelen of zelf verhalen schrijven. Deze dingen kan je op een clubje doen maar ook thuis. Alleen of met vriendjes en vriendinnetjes of broertjes en zusjes. Ik heb een aantal hobby’s opgenoemd. Misschien heb jij een hobby die helemaal niet op het lijstje staat.     Wat zijn jouw hobby’s?

 

 

You must have a hobby. Something you really enjoy doing. Maybe you are still playing a sport outside of school or playing a musical instrument. But even if you're not in a club, there are probably still things you like. For example, playing games or spending time with your pet. Those can be hobbies too. Some sports are probably a bit more difficult for you. Often you don't like things that are difficult for you. However, this is not always the case. If you have NVLD you will be fine in a sport such as football or tennis or an individual sport such as skating or swimming, but it will probably take a little more time to learn it properly. If you don't want to participate in an exercise sport, a mind sport such as chess or checkers might be fun.

Children with NVLD are often very good with language. There are a number of hobbies that can fit in well with this. For example, reading, singing, acting or writing your own stories. You can do these things at a club but also at home. Alone or with friends or brothers and sisters. I have listed some hobbies. Maybe you have a hobby that is not on the list at all. What are your hobbies?

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.