Eerlijkheid duurt het langs/Honesty is the best policy

Gepubliceerd op 29 juni 2022 om 11:27

Fouten maken hoort bij het leven. Er is niemand op de wereld die nog nooit een fout heeft gemaakt. Toch kan het moeilijk zijn om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt of dat je iets niet handig hebt aangepakt. NLD’ers hebben misschien vaker dan gemiddeld het gevoel dat ze niet voldoen aan de verwachtingen die aan ze worden gesteld. Misschien wil je het liefst verbloemen dat je een fout hebt gemaakt, je doet alsof het niet gebeurt is of je bent er niet helemaal eerlijk over.

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat dit geen goede strategie is om met fouten om te gaan. Waarschijnlijk weet je dat zelf ook wel maar het kan veilig voelen want als je je fout toegeeft is de ander misschien teleurgesteld of boos. Toch kan het ook eenzaam zijn om het niet met iemand te delen. Misschien ben je er zelf ook verdrietig over of boos op jezelf en dan kan het goed zijn om deze gevoelens met iemand te delen. Misschien voelt dat wel als een enorme opluchting.

Als je steeds overal alleen mee blijft rondlopen voelt het soms als een zware last. Alsof je altijd maar de schijn moet ophouden. Ik weet als geen ander dat het soms moeilijk kan zijn om je gevoelens te delen maar je kunt ook niet van anderen verwachten dat ze raden wat er in je om gaat. Ieder mens maakt fouten, grote en kleine. Je verwacht van je vrienden en familie waarschijnlijk ook niet dat ze alles altijd goed doen, dus je hoeft van jezelf ook geen perfectie te eisen.

Wees niet te hard voor jezelf en praat erover.

Groetjes,

Ayla

 

Making mistakes is part of life. There is no one in the world who has never made a mistake. Still it can be hard to admit you made a mistake or didn´t do something right. NLVDers may feel more often than average that they do not liv up to the expectations placed on them. You may want to hide the fact that you made a mistake, pretend it didnt happen or you not completely honest about it. 

It would probably not surprise you that this isn´t a good strategy for dealing with mistakes. You probably know that yourself, but it can feel safe because if you admit your mistake, the other person may be disappointed or angry. Yet it can also be lonely to not share it with someone. Maybe you are also sad about it or angry with yourself and than it can be good to share these feelings with someone. Maybe that feels like a huge relieve.

If you keep walking around alone with everything, it sometimes feels like a heavy burden. As if you always have to keep up appearances. I know better than everyone that it can sometimes be difficult to share your feeling, but you can´t expect others to guess what´s going on inside you either. Everyone makes mistages, big and small. You probably don´t expect your friends and family to always do everything right so you don't have to demand perfection from yourself. 

Don't be too hard on yourself and talk about it. 

Greetings,

Ayla

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.