Welkom bij D3 Ta4lclu8: een korte recensie/Welcome to the languageclub: a short review

Gepubliceerd op 20 april 2022 om 21:06

Gefeliciteerd! Als je dit blog leest ben je waarschijnlijk NLD’er en daarmee volgens Annemaaike Serlier-van den Bergh automatisch lid van de taalclub. Taaldenker klinkt als een positieve term, een stuk positiever dan het labeltje non-verbale leerstoornis. Toch is niet iedere taaldenker een NLD’er en andersom is dit wel het geval volgens het boek Welkom bij de taalclub. Het boek gaat dus niet specifiek over NLD maar toch kan het als NLD’er de moeite waard zijn om het te lezen omdat een hoop problemen die in dit boek besproken worden ook herkenbaar zijn voor NLD´ers. Snel verdwalen is een probleem wat een zowel  NLD’er als taaldenkers waarschijnlijk wel herkennen. Daarnaast worden er ook positieve kenmerken genoemd, zoals een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Een aantal taaldenkers, waaronder ook een paar NLD’ers, komen aan het woord over hun ervaringen met het vervolgonderwijs en hun latere beroepsleven. In deze verhalen schuilt vaak een positieve boodschap; de vertellers hebben hindernissen moeten overwinnen maar zijn vaak redelijk goed op hun pootjes terecht gekomen.

Het boek is vlot geschreven en er worden moeilijkheden benoemd zonder dat het al te negatief is. Het is een leuk boek maar als je echt meer informatie wil over NLD zijn er wel andere en betere boeken te vinden. NLD is in de basis een informatieverwerkingsstoornis en hier wordt in het boek niet dieper op in gegaan. Ook is dit boek geen zelfhulpboek, als je echt hulp zoekt voor je problemen kan je beter bij een professionele hulpverlener aankloppen, of bij de huisarts. Toch raad ik dit boek zeker aan. Het leest makkelijk weg en het was voor mij persoonlijk wel herkenbaar.  Ik ben een NLD’er maar ik ben blij dat ik daarnaast ook lid ben van de Ta4clu8!

 

Congratulations! If you are reading this blog, you are probably NLD and, according to Annemaaike Serlier-van den Bergh, automatically become a member of the language club. Taaldenker sounds like a positive term, a lot more positive than the label non-verbal learning disability. However, not every language thinker is an NLD person and vice versa, according to the book Welcome to the language club. So the book is not specifically about NLD, but as a NLD person it can still be worth reading because a lot of problems discussed in this book have also been identified for NLDers. Getting lost quickly is a problem that both NLD people as language thinkers probably recognize. In addition, positive qualities are also mentioned, such as a strong sense of justice. A number of language thinkers, including a few NLDers, talk about their experiences with further education and their later professional life. These stories often contain a positive message; the narrators have hurdles in their origin but have often come out pretty well.

The book is well written and there are difficulties without being too negative. It is a nice book, but if you really want more information about NLD, there are other and better books to be found. NLD is basically an information processing disorder and this is not discussed in more detail in the book. This book is also not a self-help book, if you really seek help for your problems, it is better to turn to a professional care provider, or to your GP. Still, I definitely recommend this book. It is easy to read and it was recognized for me personally. I'm a NLD'er but I'm glad I'm also a member of the Ta4clu8!


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.