It's kind of fun to do the impossible

Gepubliceerd op 13 oktober 2021 om 13:36

'It's kind of fun to do the impossible' 

Dat is de quote die de blogpost van deze week inleidt. Omdat ik NLD heb, merk ik vaak dat ik mezelf wil bewijzen. Nu komt dit niet alleen door NLD, maar NLD versterkt die bewijsdrang wel. Ik wil namelijk graag aan de buitenwereld (maar ook aan vrienden en familie) laten zien dat ik alles kan wat ik wil ondanks dat ik een leerstoornis heb. Tot nu toe heb ik al best wat voor elkaar gekregen, maar toch blijf ik mezelf pushen om meer te doen, om beter te worden dan dat ik gisteren was. Dat klinkt misschien heel positief, maar dat is het niet altijd. Er zit ook een enorme keerzijde aan. Ik push mezelf vaak té hard, ik ga over mijn eigen grenzen en word daar erg moe van. Ook vergelijk ik mezelf veel met anderen. Waar voor mij het lastige in zit, is dat ik het leuk vind om hard te werken. Ik werk liever hard dan niet en dus vind ik die bewijsdrang ook niet altijd erg. Ik ben dus erg zoekende in een balans tussen hard werken en constant mezelf willen bewijzen. Een soms lastige zoektocht, maar af en toe met mooie resultaten! 

 

De moraal van dit verhaal is; je kunt bereiken wat je wilt, ook als je NLD hebt! Laat je niet ontmoedigen door de buitenwereld en zet door. Maar let daarbij natuurlijik wel goed op jezelf!

 

Tot volgende week,

Isabelle

'It's kind of fun to do the impossible'

That's the quote that introduces this week's blog post. Because I have NVLD, I often find myself wanting to prove myself. Now this is not only due to NVLD, but NVLD does reinforce that urge to prove. I would like to show the outside world (but also friends and family) that I can do everything I want despite having a learning disability. So far I've accomplished quite a bit, but I'm still pushing myself to do more, to get better than I was yesterday. That may sound very positive, but it isn't always. There is also a huge downside. I often push myself too hard, I go beyond my own limits and it makes me very tired. I also often compare myself to others. What is difficult for me is that I like to work hard. I'd rather work hard than not, so I don't always mind the urge to prove. So I am very looking for a balance between hard work and constantly wanting to prove myself. A sometimes difficult quest, but occasionally with beautiful results!

 

The moral of this story is; you can achieve whatever you want, even if you have NVLD! Don't let the outside world discourage you and keep going. But of course, take good care of yourself!

 

Until next week,

Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Sofia Gonçalves
2 jaar geleden

This post is really relatable. I also work very hard for school, often it does feel like it’s too much but I also feel like if I don’t work as much I won’t be able to hero up at the same pace everyone else is, especially now that I’m in uni and have loads of reading to do.
It’s nice to know I’m not alone in this crazy battle of proving myself. Thank you for this post.