Update van Isabelle / Update from Isabelle

Gepubliceerd op 24 december 2023 om 15:33

Hey allemaal,

 

Het is lang geleden dat ik iets schreef voor Het NLD-Plan. In de afgelopen maanden is er namelijk heel veel veranderd waardoor ik het heel druk had. Gelukkig kan ik het nu allemaal weer wat beter overzien waardoor ik weer meer tijd heb om dingen te posten op Het NLD-Plan, zowel op de website als op onze instagrampagina.

 

Deze zomer ben ik geslaagd voor mijn opleiding pedagogiek en na de vakantie ben ik begonnen met mijn baan als mentor in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Op datzelfde moment ben ik met mijn vriend gaan zoeken naar een appartement om samen te gaan wonen. We hebben het geluk gehad dat we in september al iets vonden en medio oktober zijn we verhuisd. Ook ben ik in september begonnen met de kopopleiding tot docent pedagogiek om zo mijn lesbevoegdheid te halen.

 

Veel grote veranderingen in een korte tijd dus. Het leek voor mij allemaal heel logisch om deze verandering allemaal tegelijkertijd mee te maken, maar achteraf blijkt dat dit toch best wel zwaar is. 

 

Mijn baan is zeer uitdagend en kostte mij veel energie. Het duurde best een tijd voor ik wist hoe ik daarmee om kon gaan. Hier kan ik later nog iets over schrijven. Mijn idee aan het begin van het schooljaar was om thuis zo min mogelijk aan werk te doen. Dat is wel gelukt, maar ik nam mijn werk emotioneel gezien wel mee naar huis. Thuis wachtten ook het huishouden en mijn studie nog op mij en zo gebeurde het dat ik amper nog tijd had voor mezelf en leuke dingen. Dit brak me steeds meer op en ik merkte dat het zo niet langer kon. Ik ben toen bij mezelf nagegaan wat ik nodig had en heb op mijn werk aangegeven wat ik moeilijk vond. Hier ben ik heel goed mee geholpen. Voor mijn studie heb ik een duidelijke planning gemaakt waardoor ik die stress een beetje van me af kon laten glijden. Het huishouden doe ik nu enkel nog op zondag (behalve het koken) en deze dingen geven gelukkig meer rust. Het is af en toe nog moeilijk, maar wel beter te overzien dan eerst.

 

Dat was een korte update over mij. Hoe is het met jullie?

 

Groetjes,

Isabelle

Hey everybody,

It has been a long time since I wrote something for Het NLD-Plan. A lot has changed in recent months, which has kept me very busy. Fortunately, I can now oversee everything a bit better, which gives me more time to post things on Het NLD-Plan, both on the website and on our Instagram page.

 

This summer I passed my pedagogy course and after the holidays I started my job as a mentor in secondary special education (VSO). At the same time, my boyfriend and I started looking for an apartment to live together. We were lucky that we found something in September and we moved in mid-October. I also started the training course to become a pedagogy teacher in September in order to obtain my teaching certificate.

 

So many big changes in a short time. It all seemed very logical to me to experience this change all at the same time, but afterwards it turns out that this is quite difficult.

 

My job is very challenging and requires a lot of energy. It took quite a while before I knew how to deal with that. I can write something about this later. My idea at the beginning of the school year was to do as little work as possible at home. That worked, but emotionally I took my work home with me. At home, the housework and my studies were still waiting for me and so it happened that I barely had time for myself and fun things. This upset me more and more and I noticed that I couldn't continue like this. I then asked myself what I needed and indicated at work what I found difficult. This has helped me a lot. I made a clear plan for my studies, which allowed me to let some of that stress slide away. I now only do the housework on Sundays (except cooking) and fortunately these things give me more peace of mind. It is still difficult at times, but it is easier to manage than before.

 

That was a quick update about me. How are you?

 

See you soon!
Isabelle

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.