Hieronder vind je tips die je kunnen helpen!

(If you're reading on your phone, then scroll down for the version in English)

Below you will find tips that can help you!

Tips over jezelf

 • Wees niet bang om jezelf te zijn
 • Geloof in jezelf
 • Je bent niet gestoord! 
 • Je bent niet je diagnose
 • Je bent niet dom
 • Zoek hulp als je hulp nodig hebt
 • Zie ook je sterke punten in plaats van alleen je zwakke punten

Tips voor in het verkeer

 • Zoek van tevoren goed uit waar je naartoe gaat en hoe je daar komt, dan heb je meer overzicht en duidelijkheid
 • Vraag de weg als je de weg kwijt bent
 • Gebruik Google Maps of een andere navigatie-app

Tips voor op school/werk

 • Maak gebruik van je verbale kant
 • Stel vragen
 • Vraag om verduidelijking als iets niet duidelijk is

Tips voor in sociale situaties

 • Vraag om verduidelijking als de ander iets doet wat jij niet begrijpt
 • Stel jezelf open voor anderen (probeer vragen te stellen, toon interesse in anderen)

Tips voor in relaties

 • Vraag om verduidelijking als de ander iets doet wat jij niet begrijpt
 • Communiceer met elkaar. Wees open en transparant
 • Vertel de ander dat je NLD hebt, dan kan diegene er rekening mee houden

Tips voor als het écht niet goed met je gaat

 • Praat erover met iemand die je vertrouwt (ouders/ vriend of vriendin/ partner/ mentor op school/ andere docenten/ werkgever
 • Zoek hulp, ga naar je huisarts
 • Heb je suïcidale gedachten? Praat erover met iemand die je vertrouwt of chat of bel met 113 (0800-0113) https://www.113.nl/ 

Tips about yourself

 • Don't be afraid to be yourself
 • Believe in yourself
 • You are not insane!
 • You are not your diagnosis
 • You're not stupid
 • Seek help if you need help
 • See your strengths also, instead of just your weaknesses

Tips for in traffic

 • Find out in advance where you are going and how to get there, then you have more overview and clarity
 • Ask for directions if you are lost
 • Use Google Maps or another navigation-app

Tips for school / work

 • Make use of your verbal side
 • Ask questions
 • If something is unclear, ask for clarification

Tips for social situations

 • Ask for clarification if the other person does something you don't understand
 • Open yourself up to others (try to ask questions, show interest in others)

Tips for relationships

 • Ask for clarification if the other person does something you don't understand
 • Communicate with each other. Be open and transparent
 • Tell the other person that you have NVLD, so they can take it into account

Tips for when things are really not going well for you

 • Talk about it with someone you trust (parents / friend / partner / mentor at school / other teachers / employer
 • Seek help, see your doctor
 • Do you have suicidal thoughts? Talk to someone you trust or call one of the numbers written on this site: https://www.opencounseling.com/suicide-hotlines (Call the number from the country you're living in)