Hier kun je elke week een nieuwe poll vinden! - A new poll every week!

De poll is bedoeld als middel om te ontdekken of iedereen met NLD bepaalde dingen op dezelfde manier ervaart. Vul de poll daarom eerlijk in voor het beste resultaat!

The poll is intended as a way to discover whether everyone with NLD experiences certain things in the same way. Therefore, complete the poll fairly for the best result!

Poll week 28: Ik heb moeite om netjes te schrijven / I have trouble writing neatly